Một số hạch toán về các khoản trích về tiền lương cho người lao động | Bài viết hay | Tin tức

Chủ nhật04182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Một số hạch toán về các khoản trích về tiền lương cho người lao động

Một số hạch toán về các khoản trích về tiền lương cho người lao động

Khi bạn là một sinh viên kế toán mới ra trường bạn cần quan tâm điều gì nhất? Bạn muốn học hỏi những gì về tính chất công việc của nó. Đôi khi người lao động trực tiếp nghỉ phép, trợ cấp tiền thưởng ... cho người lao động bạn hạch toán như thế nào?

Hôm nay bài viết này chúng tôi xin chia sẽ những điều thiết yếu nhất


Đối với trích trước tiền lương nghỉ phép của lao động trực tiếp :

* Nợ TK 622:chi phí nhân công trực tiếp
* Có TK 335:chi phí trả trước

Trường hợp khi có lao động trực tiếp nghỉ phép, phản ánh tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho họ:

* Nợ TK  335: chi phí trả trước
* Có TK  334:phải trả người lao động

Khi có các khoản phụ cấp ,trợ cấp ,tiền thưởng có nguồn gốc bù đắp riêng như trợ cấp ốm đau từ quỹ BHXH ,tiền thưởng…

* Nợ TK 4311: tiền thưởng thi đua từ quỹ khen thưởng
* Nợ TK 4312 :tiền trợ cấp trích từ quỹ phúc lợi
* Nợ TK 338 (3383) :tiền trợ cấp từ quỹ BHXH
* Có  TK 334:phải trả người lao động

Khi phản ánh các khoản khấu trừ vào thu nhập của người lao động như tiền tạm ứng, BHXH, BHYT mà người lao động phải nộp….

* Nợ TK 334: 
* Có TK 141:  tiền tạm ứng thừa
* Có TK 138:  tiền phạt,bồi thường phải thu
* Có TK 338: thu hộ các quỹ BHXH,BHYT…
* Có TK 3335 : thuế thu nhập cá nhân

Khi thanh toán cho người lao động:

* Nợ TK 334: 
* Có TK 111,112:

Nếu trả lương cho người lao động bằng sản phẩm hàng hoá:

* Nợ TK 334: 
* Có TK 512:doanh thu bán hàng nội bộ
* Có TK  3331 :thuế GTGT

Trường hợp người lao động đi vắng chưa lĩnh:

* Nợ TK 334
* Có TK  338(3388)

Khi thanh toán số tiền trên cho người lao động:

* Nợ TK  338(3388)
* Có  TK  111 ,112

Khi trích BHXH,BHYT,KPCĐ:

* Nợ TK 622,627,641,642: tính vào chi phí

* Nợ TK 334 trừ vào thu nhập của người lao động
* Có  TK 338:

Phản ánh phần BHXH,trợ cấp cho người lao động tại doanh nghiệp:

* Nợ TK 338
* Có  TK 334

Phản ánh chi tiêu KPCĐ tại đơn vị:

* Nợ  TK 338(3382)
* Có   TK 111,112

Khi nộp BHYT,BHXH,KPCĐ:

* Nợ TK  338
* Có TK111,112

Khi nhận được trợ cấp bù của quỹ BHXH:

* Nợ TK 111,112
* Có TK  338

Khi trích lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm:

* Nợ TK   642:chi phí quản lý doanh nghiệp
* Có  TK    351:quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm

Trên đây là những chia sẽ về những hạch toán cơ bản nhất về việc người lao động, Với những kiến thức trên mong các bạn có thể làm tốt được công việc của mình.

Với mong muốn được chia sẽ những kinh nghiệm cho các bạn có thể nắm bắt những điều thiết yếu nhất. Nếu các bạn có những vướn mắc về công việc hiện tại của các bạn hoặc các bạn muốn học kinh nghiệm thực tế thì liên hệ với chúng tôi nhé. Chúng tôi luôn sẵn sàng với các bạn