MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ HÓA ĐƠN 5/2015 | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 310192021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ HÓA ĐƠN 5/2015

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ HÓA ĐƠN 5/2015

Căn cứ vào những thay đổi từ Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn. Theo đó, có những điểm nổi bật sau:

Người bán được lựa chọn cách sử dụng dấu ngăn cách và được dùng chữ Việt không dấu (phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung)

Người mua lập hóa đơn trả lại hàng trong tháng nào thì người bán khai điều chỉnh hàng trong tháng đó.

Ví dụ: Trường hợp công ty bán hàng cho khách hàng, do hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng khách hàng trả lại hàng đã lập hóa đơn trả lại hàng trong tháng 1/2015 thì công ty kê khai điều chỉnh giảm doanh số bán ra đồng thời điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu ra của kỳ tháng 1/2015 trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT (mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC), không kê khai trên bảng kê khai đầu ra.

(Theo công văn 2900/CT-TTHT ngày 03/04/2015 của Cục Thuế TP.HCM)

Người mua phải lập hóa đơn khi trả lại hàng

Căn cứ công văn số 2846/TCT-CS ngày 02/8/2010 của TCT việc xử lý thuế, hóa đơn trong trường hợp khách hàng góp vốn mua bất động sản chuyển nhượng hợp đồng mua bất động sản cho tổ chức, cá nhân khác.

Ví dụ: Trường hợp công ty A  năm 2010 ký hợp đồng mua bán văn phòng làm việc với công ty B. Công ty A đã lập hóa đơn, kê khai thuế theo quy định. Nay công ty B không có khả năng thanh toán số tiền còn nợ nên trả lại văn phòng cho công ty A thì công ty B phải lập hóa đơn giao công ty A để công ty A làm căn cứ kê khai thuế, trên hóa đơn ghi rõ lý do trả lại văn phòng làm việc đã mua.

Nếu như công ty A đề nghị 2 bên lập biên bản và thu hồi hóa đơn GTGT liên 2 (do công ty B khi nhận hóa đơn đầu vào chưa kê khai thuế) để làm căn cứ kê khai điều chỉnh thuế thì sẽ  không đúng quy định.

(Theo công văn 2037/CT-TTHT ngày 17/03/2015 của Cục Thuế TP.HCM)

Sau 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì tổ chức được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in.

Bỏ quy định cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp.

Bổ sung hướng dẫn về việc kết nối với cơ quan thuế để gửi thông tin cho cơ quan thuế theo lộ trình triển khai của cơ quan thuế đối với NNT kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, siêu thị … có sử dụng hệ thống máy tính tiền, hệ thống cài đặt phần mềm bán hàng để thanh toán.

Không xuất hóa đơn đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Nếu có thắc mắc gì về những quy định mới nhất của hóa đơn chứng từ thì vui lòng liên hệ trung tâm để được giải đáp nhé!

tag: học kế toán thực hành, kế toán tổng hợp