Mức phạt không nộp báo cáo sử dụng lao động 2019 | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 311192019

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Mức phạt không nộp báo cáo sử dụng lao động 2019

Mức phạt không nộp báo cáo sử dụng lao động 2019

Mức phạt không nộp báo cáo sử dụng lao động 2019. Công ty đã đi vào hoạt động ổn định thì theo đúng định kỳ doanh nghiệp phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương. Nếu không nộp báo cáo sử dụng lao động thì công ty sẽ phải chịu xử phạt hành chính theo pháp luật. Tuy nhiên, mức phạt đối với mỗi doanh nghiệp sẽ khác nhau tùy thuộc vào mức độ vi phạm và thời gian vi phạm.

lao-dong

1. Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động cơ quan quản lý nhà nước

Theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 6 Bộ Luật lao động quy định:

Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương.

Thời hạn báo cáo tình hình sử dụng lao động định kỳ như sau:

Căn cứ quy định điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm thì Người sử dụng lao động có trách nhiệm:

+ Trong vòng 30 ngày từ khi sử dụng lao động phải báo cáo với Sở lao động

+ 06 tháng hoặc hàng năm nộp báo cáo lên Sở lao động thương binh xã hội định kỳ.

2. Lập báo cáo sử dụng lao động theo các mẫu ban hành

- Việc khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động của Doanh nghiệp phải thực hiện theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư 23.

lao-dong-1

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động, cần báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm trước ngày 25/5 và 25/11 hằng năm.

lao-dong-2

3. Mức phạt không nộp báo cáo sử dụng lao động như thế nào?

Doanh nghiệp không nộp báo cáo sử dụng lao động sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật. Cụ thể như sau:

Căn cứ nghị định 95/2013/NĐ-CP – ngày 22 tháng 08 năm 2013 quy định về mức phạt đối với việc không nộp báo cáo tình hình thay đổi về người lao động như sau.

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không lập sổ quản lý lao động, sổ lương hoặc không xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

b) Không khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương;

c) Vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ tuyển dụng lao động theo quy định.

Tải mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động bản FULL tại đây nhé:

download

Bạn đang xem bài viết: "Mức phạt không nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động"

Từ khóa tìm kiếm nhiều: Thông tư 23/2014/tt-blđtbxh, mẫu 07 - báo cáo tình hình sử dụng lao động theo tt 23 file excel, báo cáo lao động 6 tháng cuối năm

Có thể bạn quan tâm: "Mức phạt khi người sử dụng lao động không ký kết hợp đồng lao động"

“1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc cố định có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại Điều 22 của Bộ luật Lao động theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;”

Thêm bình luận