Mức xử phạt trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 208152022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Mức xử phạt trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

Mức xử phạt trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

Mức xử phạt trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng - Trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng bị phạt như thế nào? Quy định về mức phạt trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng - Một số mức phạt khác cần lưu ý.

muc-xu-phat-tra-luong-thap-hon-muc-luong-toi-thieu-vung

Căn cứ Khoản 10 Điều 1 NĐ 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ (Có hiệu lực từ ngày 25/11/2015) Quy định về mức phạt trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, trả lương không đúng hạn, trả lương không đúng trong thang bang bảng lương... cụ thể như sau:

I. Phạt tiền người sử dụng lao động (NSDLĐ) trả lương cho người lao động (NLĐ)thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo các mức sau đây:

- Từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 NLĐ;
- Từ 30.000.000 đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 NLĐ;
- Từ 50.000.000 đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 51 NLĐ trở lên."

Các bạn có thể xem thêm Mức lương tối thiểu vùng mới nhất tại đây: Quy định mới về tiền lương áp dụng trong năm 2018  

II. Bên cạnh đó các bạn cần chú ý các mức phạt khác như sau:

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với NSDLĐ có một trong các hành vi sau đây:

+ Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động hoặc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động không đúng quy định pháp luật;

+ Sử dụng thang lương, bảng lương, định mức lao động không đúng quy định khi đã có ý kiến sửa đổi, bổ sung của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện;

+Không công bố công khai tại nơi làm việc thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng;

+ Không thông báo cho NLĐ biết trước về hình thức trả lương ít nhất 10 ngày trước khi thực hiện.

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với NSDLĐ không gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

Bạn đang xem bài viết: Mức xử phạt trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

III. Mức xử phạt NSDLĐ có một trong các hành vi:

- Khấu trừ tiền lương của NLĐ không đúng quy định của pháp luật;

- Trả lương không đúng quy định cho NLĐ khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm.

- Trả lương không đúng hạn;

- Không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc cho NLĐ theo quy định của pháp luật;

- Trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện;

*** Mức xử phạt cụ thể như sau:

- Từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 NLĐ;
- Từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 NLĐ;
- Từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 NLĐ;
- Từ 30.000.000 đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 NLĐ;
- Từ 40.000.000 đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 NLĐ trở lên.

Tham khảo thêm:  Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương năm 2018 Mẫu hệ thống thang bảng lương

IV. Mức xử phạt NSDLĐ khi có hành vi không trả thêm một khoản tiền tương ứng với mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc, BHTN và tiền nghỉ phép hằng năm cho NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc, BHTN theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

- Từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 NLĐ;
- Từ 5.000.000 đến 8.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 NLĐ;
- Từ 8.000.000 đến 12.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 NLĐ;
- Từ 12.000.000 đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 NLĐ;
- Từ 15.000.000 đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 NLĐ trở lên.

Bài viết: Mức xử phạt trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

*** Từ khóa liên quan: Mức xử phạt trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, quy định về mức phạt trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, các mức phạt tiền, mức xử phạt đóng sai BHXH