Nguyên tắc làm tròn số khi viết hóa đơn GTGT | Bài viết hay | Tin tức

thứ 705212022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Nguyên tắc làm tròn số khi viết hóa đơn GTGT

Nguyên tắc làm tròn số khi viết hóa đơn GTGT

Nguyên tắc làm tròn số khi viết hóa đơn GTGTTrong quá trình viết hóa đơn GTGT, không phải lúc nào số tiền viết cũng chẵn để kế toán có thể viết chẵn, khi gặp phải số tiền thuế GTGT lẻ, số tiền trên tổng hóa đơn bị lẻ thì kế toán sẽ viết và quy tắc làm tròn số tiền trên hóa đơn GTGT như thế nào? Việc làm tròn số trên hóa đơn GTGT theo quy định tại điều 17 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật kế toán thì việc làm tròn số cần bảo đảm nguyên tắc làm tròn đến đơn vị tính ghi trên chứng từ.

nguyen-tac-lam-tron-so-khi-viet-hoa-don-gtgt

- Căn cứ theo khoản 6 điều 4 Nghị định 174/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán:

"...Điều 4. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán …

6. Khi sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, đơn vị kế toán được làm tròn số bằng cách: Chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng 5 trở lên thì được tăng thêm 1 đơn vị; nếu nhỏ hơn 5 thì không tính..."

- Tham khảo Công văn 19462/CT-TTHT ngày 14/4/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế:

"...Căn cứ quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn Độc giả như sau:

Trường hợp Công ty của Độc giả khi xuất hóa đơn nếu chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng năm (5) trở lên thì được tăng thêm một (1) đơn vị; nếu nhỏ hơn năm (5) thì không tính..."

** Chú ý theo khoản 4 và 5 điều 4 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định:

"4. Đơn vị kế toán trong lĩnh vực kinh doanh khi lập báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo tài chính hợp nhất từ báo cáo tài chính của các công ty con, đơn vị kế toán trực thuộc hoặc đơn vị kế toán cấp trên trong lĩnh vực kế toán nhà nước khi lập báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm từ báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị cấp dưới nếu có ít nhất 1 chỉ tiêu trên báo cáo có từ 9 chữ số trở lên thì được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là nghìn đồng (1.000 đồng), có từ 12 chữ số trở lên thì được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là triệu đồng (1.000.000 đồng), có từ 15 chữ số trở lên thì được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là tỷ đồng (1.000.000.000 đồng).

5. Đơn vị kế toán khi công khai báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn theo quy định tại khoản 4 Điều này."

** Tóm lại, làm tròn số khi viết hóa đơn GTGT bạn phải lưu ý các nguyên tắc sau: 

- Viết hóa đơn GTGT có số tiền lẻ làm tròn đến đơn vị tính:

+ Đơn vị tính là đồng => làm tròn đến giá trị đồng

 

+ Đơn vị tính là nghìn đồng => làm tròn đến giá trị nghìn đồng...

 

- Cách làm tròn số lẻ sau hàng đơn vị ở hóa đơn GTGT:

+ Số lẻ sau hàng đơn vị có giá trị >= 5 => cộng thêm 1 đơn vị (quy tắc làm tròn).

+ Số lẻ sau hàng đơn vị có giá trị <5 => không tính (bỏ qua số lẻ đó)

 

** Ví dụ về cách làm tròn số trên hóa đơn chứng từ như sau:

 

- Giả sử, bạn có giá trị 25.561,78 đồng => làm tròn thành 25.562 đồng.

 

- Hoặc bạn có giá trị là 9.692 đồng => không được làm tròn thành 9.700 đồng mà phải giữ nguyên giá trị 9.692 đồng.

 

- Tức nếu đơn vị tính là đồng thì được phép làm tròn số sau dấu phẩy.

 

- Ví dụ trong trường hợp đơn vị tính là nghìn đồng thì 2.490.520,75 nghìn đồng => làm tròn thành 2.490.521 nghìn đồng.

Bài viết: Nguyên tắc làm tròn số khi viết hóa đơn GTGT

Bạn có thể quan tâm: Xác định giá trị ghi trên hóa đơn

- Khi in hóa đơn GTGT ở phần tiền có :

+ Cộng tiền hàng

+Tiền thuế GTGT

+ Tổng cộng tiền thanh toán

- Nếu giá tiền thỏa thuận là chưa bao gồm thuế GTGT thì giá sau thuế sẽ được tính bằng công thức:

Giá sau thuế = Giá trước thuế + Giá trước thuế x Thuế suất thuế GTGT

- Nếu giá tiền thỏa thuận là giá đã bao gồm thuế GTGT thì việc xác định giá chưa thuế theo công thức:

Giá trước thuế = Giá sau thuế / (1+ thuế suất thuế GTGT)

- Khi viết hóa đơn GTGT kế toán cần lưu ý tìm hiểu kỹ trước về thông tin địa chỉ của bên mua hàng , xác định chuẩn giá tiền trước thuế và sau thuế cách tốt nhất là bạn viết nháp trước khi thấy chuẩn không sai sót sẽ bắt đầu viết vào hóa đơn GTGT. Khi viết xong xem xét 1 lần nữa thấy không còn sai sót mới xé liên 2 hóa đơn đỏ ra khỏi cuống.

- Việc xác định các giá trị trước thuế, sau thuế, tiền thuế chính xác để ghi trên hóa đơn chứng từ. Kế toán cần xác định ra ngoài sau đó áp dụng việc làm tròn số để ra được những giá trị đẹp như mong muốn.

Tags từ khóa: quy định làm tròn số trong kế toán - số lẻ trên hóa đơn - thuế gtgt có được làm tròn không - xuất hóa đơn số lẻ - viết hóa đơn lệch 1 đồng - tổng tiền hàng trên hóa đơn bị lệch 1 đồng - làm tròn đơn giá - làm tròn thuế gtgt