Những công việc kế toán cần làm cuối năm 2019 | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 401192022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Những công việc kế toán cần làm cuối năm 2019

Những công việc kế toán cần làm cuối năm 2019

 Những công việc kế toán cần làm cuối năm 2019. Thời điểm 3 tháng cuối năm là giai đoạn mà bộ phận kế toán trong doanh nghiệp phải tiến hành làm các báo cáo như: BCTC, quyết toán thuế, BC tình hình sử dụng hóa đơn, tính lương, thưởng cuối năm cho nhân viên,....Vì vậy, bài viết dưới đây liệt kê toàn bộ công việc kế toán cần làm vào giai đoạn cuối năm 2019.

cac-cong-viec-ke-toan-can-lam-cuoi-nam-2019

 

Xác định công nợ phải thu khó đòi và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định

Theo quy định, kế toán cần xác định công nơk phải thu khó đòi và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định như sau:

Quá hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng: trích lập dự phòng 30%.

Từ 1 năm tới dưới 2 năm: trích lập dự phòng 50%.

Từ 2 năm tới dưới 3 năm: trích lập dự phòng 70%.

Từ 3 năm trở lên, trích lập đủ 100%.

Hạch toán:

Nợ TK 642.

Có TK 229.

Đối chiếu công nợ

Nếu công nợ có sự chênh lệch, kế toán cần tìm ra nguyên nhân chênh lệch do người mua hay người bán hạch toán thiếu. Đây là vấn đề rất quan trọng bởi vì nếu hạch toán không kịp thời có thể gây nên rủi ro về thuế cho doanh nghiệp.

Ví dụ: Doanh thu ghi nhận muộn thì Thuế truy thu thuế tương ứng bởi phần doanh thu ghi nhận thiếu năm 2019, Nếu chi phí năm 2019 mà ghi nhận năm 2020 thì chi phí đó không đúng kỳ dẫn tới rủi ro thuế loại trừ chi phí của năm 2020.

Tài sản

Kế toán cần thực hiện các công tác kiểm kê tài sản theo nguyên tắc kiểm kê tại ngày 31/12/2019. Tuy nhiên, thực tế các doanh nghiệp có thể kiểm kê trước hoặc sau ngày 31/12, sau đó điều chỉnh theo số liệu theo thực tế phát sinh trong thời gian kiểm kê cho tới thời điểm kết thúc niên độ. Hầu hết các doanh nghiệp trên biên bản kiểm kê vẫn chốt số liệu kiểm kê là ngày 31/12/2017 mặc dù thực tế có thể khác.

Hồ sơ trích lập dự phòng hàng tồn kho

Kế toán lập hồ sơ phải chặt chẽ theo Thông tư số 228/2019/TT – BTC, nếu không đáp ứng yêu cầu của TT trên thì rủi ro bị loại trừ chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho là cao.

Xác định hàng tồn kho hư hỏng, giảm giá trị để trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Bảng trích lập, xác định hàng tồn kho giảm giá trị làm cơ sở trích lập phải chi tiết rõ: Tài khoản, tên hàng tồn kho, mã hàng. Thông thường, đơn vị chi tiết ngay trên biên bản, báo cáo kiểm kê.

Sau đó, kế toán cần hạch toán phần chênh lệch giữa số phải lập cuối năm với số đã trích lập:

Nợ TK 632.
Có TK 229.

Xử lý chênh lệch giữa kiểm kê và sổ sách

Xử lý chênh lệch giữa kiểm kê và sổ sách là việc làm cần thiết để doanh nghiệp có cái nhìn thực tế về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Kế toán lưu ý xem số dư tiền mặt lớn không

Để xác định tính hợp lý của chi phí lãi vay. Nếu số dư tiền mặt lớn mà có phát sinh lãi vay thì lãi vay khả năng bị loại trừ chi phí lãi vay.

Trích trước các khoản chi phí phải trả

Kế toán cần trích trước những khoản chi phí đã phát sinh nhưng chưa đủ chứng từ, chi phí lãi vay dự trả….

Hạch toán:

Nợ TK 6xx.
Có TK 335.

Sang năm có chứng từ thì hoàn lại:

Nợ TK 335.
Có TK liên quan: 111,112,331…

Hạch toán lãi dự thu

Nếu có khoản tiền gửi tiết kiệm:

Nợ TK 1388.
Có TK 515.

Sang năm nhận lãi hạch toán lại :

Nợ TK 112.
Có TK 138.

Hạch toán thêm phần lãi chưa hạch toán dự thu:

Nợ TK 112.
Có TK 515.

Chạy phân bổ khấu hao, phân bổ TK 242 của tháng 12

Đây là công việc cần làm nếu kế toán thống nhất phân bổ theo hàng tháng.

Đối chiếu xác nhận số dư ngân hàng

Kế toán đối chiếu xác nhận số dư ngân hàng theo nguyên tắc phải khớp. Hình thức đối chiếu có thể gửi thư xác nhận hoặc đối chiếu qua sổ phụ ngân hàng.

Chạy giá hàng tồn kho tháng/ quý/ năm

Tùy từng doanh nghiệp, kế toán áp dụng nhất quán như thế nào thì chạy như thế đó

Đăng ký MST cá nhân cho những ai chưa đăng ký, hồ sơ người phụ thuộc để quyết toán thuế TNCN

Lưu ý cá nhân cư trú/ không cư trú; điều kiện ủy quyền quyết toán. Lưu ý đặc biệt, cá nhân làm 2 nơi thì không thuộc điều kiện ủy quyền quyết toán.

Đánh giá chênh lệch tỷ giá các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ như tiền, công nợ

Lưu ý không đánh giá các khoản ứng trước như dư có TK 131, dư nợ TK 331.

Hạch toán trường hợp lỗ:

Nợ TK 413.

Có TK 131, 331,111,112…

Hạch toán trường hợp lãi:

Nợ TK 131,331,111,112.
Có TK 413…

Sau khi hạch toán xong xuôi, số dư TK 413 còn bao nhiêu thì kế toán hạch toán kết chuyển sang TK 515 hoặc 635.

Lưu ý: Lãi/ lỗ do đánh giá tiền và các khoản phải thu là không tính thuế nên khi quyết toán thuế TNDN cần tách rõ lãi/ lỗ của khoản này ra khỏi lãi/ lỗ của việc đánh giá số dư ngoại tệ phải trả.

Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN và báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2019

Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.

Theo năm: Chậm nhất là ngày 30/01 năm sau.

DN kê khai theo từng lần phát sinh: chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

Tờ khai quyết toán năm: Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Hoàn tất đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định bắt buộc của Chính phủ

Nghị định 119/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/11/2018) quy định cụ thể về thời gian chuyển đổi và bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh và hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi sang hóa đơn điện tử trong vòng 02 năm (từ 01/11/2018 đến 31/10/2020)
  • Kể từ ngày 01/11/2020, 100% doanh nghiệp trên cả nước bắ buộc sử dụng hóa đơn điện tử
  • Các doanh nghiệp mới thành lập sau 01/11/2018 thì buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử ngay từ đầu.
  • Riêng Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các đô thị lớn phải hoàn thành triển khai trong năm 2019.

Lịch nộp thuế 2019.

Tháng 10: 30/10/2019

- Nộp thuế theo quý:

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2019

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2019 (nếu có)

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2019 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2019

- Nộp theo tháng: 

(i) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2019

Tháng 11: 20/11/2019

- Nộp thuế theo quý:

- Nộp thuế theo tháng: 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2019

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2019 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

Tháng 12: 20/12/2019

- Nộp thuế theo tháng:

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2019

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng11/2019 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có).

Bạn đang xem bài viết: "Những công việc kế toán cần làm cuối năm 2019 ".

Từ khóa tìm kiếm nhiều: Công việc của kế toán tổng hợp, mô tả công việc kế toán nội bộ, các khóa học về kế toán, công việc kế toán cuối năm.

Xem thêm: Những quy định mới về luật quản lý thuế 2019Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN 2019.

Mời các bạn tham gia học thử MIỄN PHÍ khóa học Kế toán tổng hợp thực hành và khóa học Kế toán thuế và lập báo cáo tài chính tại trung tâm.

khoa-hoc

Tặng ngay 200.000 đồng khi đăng ký trước 5 ngày khai giảng
Tặng thêm 400.000 đồng voucher có thể quy đổi thành tiền mặt
Tặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viên
Tặng cẩm nang kế toán thuế rất hay và tiện lợi
Miễn phí bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp
Miễn phí khóa kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc
Miễn phí 100% tài liệu trọn khóa học 
Miễn phí 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ
Được cấp bản quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel