Những công việc kế toán phải làm cuối năm | Bài viết hay | Tin tức

Chủ nhật04182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Những công việc kế toán phải làm cuối năm

Những công việc kế toán phải làm cuối năm

Những công việc kế toán phải làm cuối năm

Cuối năm là thời gian vô cùng bận rộn của các kế toán bởi phải tổng hợp cũng như sắp xếp lại tất cả chứng từ trong suốt một năm. Mỗi kế toán có một nhiệm vụ riêng và những công việc vào cuối năm riêng. Để nắm bắt được những công việc đó, các bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Những công việc kế toán phải làm cuối năm, hàng tháng, Công việc kế toán vào tháng 1 , 2 , 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8, 9, 10, 11,12, Công việc kế toán phải làm hàng quý, hằng ngày

TÓM TẮT CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CẦN LÀM TỪ THÁNG 12/2018 ĐẾN THÁNG 03/2019

1. Công việc kế toán phải làm tháng 12 /2018

- Thuế TNCN: Kế toán cần Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 11/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng tại Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

- Thuế GTGT : Kế toán cần nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 11/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng tại Điểm a Khoản 3 Điều 10 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013.

- Nộp thuế: Kế toán cần nộp tiền thuế giá trị gia tăng & thu nhập cá nhân (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng

cong viec cuoi nam

Hình ảnh: Những công việc kế toán phải làm cuối năm

2. Kế toán cần làm gì khi tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

2.1. Đăng ký thang bảng lương với phòng thương binh và xã hội

- Kể từ ngày 1/1/2019 theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh tăng lên. Nên các bạn nhớ là phải xây dựng và nộp lại cho phòng LĐTBXH nhé (Nếu DN bạn đang áp dụng mức lương tối thiểu vùng thấp hơn mức lương tối thiểu vùng 2019)

- Nếu DN đang áp dụng mức lương bằng hoặc cao hơn mức lương năm 2019 nêu trên thì có thể ko cần phải nộp lại.

Vùng

Mức Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2019

Mức Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2018

 

Theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP

Theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP

I

4.180.000 đồng/tháng

3.980.000 đồng/tháng

II

3.710.000 đồng/tháng

3.530.000 đồng/tháng

III

3.250.000 đồng/tháng

3.090.000 đồng/tháng

IV

2.920.000 đồng/tháng

2.760.000 đồng/tháng


Lưu ý : DN dưới 10 lao động miễn gửi Thang bảng lương cho Phòng LĐTBXH:

“Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

(Theo Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018)

2.2. Xây dựng quy chế lương cho năm 2019

- Nếu như quy chế lương của bạn năm 2018 xây dựng, mức lương cơ bản bằng mức lương tối thiểu vùng thì đương nhiên năm 2019 bạn sẽ phải xây dựng lại quy chế luowngvif mức lương tổi thiểu vùng năm 2019 tăng theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP

2.3. Soạn thảo phụ lục hợp đồng lao động cho năm 2019

Lương của người lao động thay đổi kế toán sẽ phải soạn thảo phụ lục hợp đồng điều chỉnh lại mức lương cho người lao động

2.4. Soạn thảo quyết định tăng lương cho người lao động

Lương của người lao động thay đổi kế toán sẽ phải soạn thảo quyết định tăng lương cho người lao động

2.5. Làm thủ tục thông báo tăng mức đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội

Mức lương tối thiểu vùng tăng đồng nghĩa với mức đóng BHXH tối thiểu của người lao động cũng sẽ tăng theo. Do đó, nếu doanh nghiệp nào có mức tiền lương tính đóng BHXH thấp hơn mức tiền lương tính đóng BHXH thì cần phải thông báo tăng mức đóng BHXH.

bhxhnha

3. Công việc kế toán phải làm tháng 1 /2019

3.1. Hạn nộp trước ngày 03/01/2019

Thông báo tình hình biến động lao động : Kế toán cần thông báo về tình hình biến động lao động theo Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015.

Lưu ý: Chỉ khi có thay đổi về lao động thì mới báo cáo

3.2. Hạn nộp trước ngày 21/01/2019

- Thuế TNCN: Kế toán cần Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 12/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng tại Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

- Thuế GTGT: Kế toán cần nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 12/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng tại Điểm a Khoản 3 Điều 10 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013

- Nộp thuế: Kế toán cần nộp tiền thuế giá trị gia tăng & thu nhập cá nhân (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng

- Tình hình sử dụng hóa đơn: Kế toán cần báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng tại Điều 27 Thông tư 39/2014 và Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014.

3.3. Hạn cuối nộp ngày 31/01/2019

- Bảo hiểm: Kế toán cần đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng tại Khoản 1 Điều 7 của Quy trình kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017

- Kinh phí công đoàn: Kế toán cần đóng kinh phí công đoàn, dù doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức Công đoàn vẫn phải nộp 2% trên quỹ tiền lương là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào kinh phí Công đoàn tại Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013.Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013.

4. Bảng tóm tắt Công việc kế toán phải làm tháng 1,2,3,4/2019

Thời hạn nộp chậm nhất

Doanh nghiệp khai thuế theo Quý

Doanh nghiệp khai thuế theo Tháng

30/01/2019

1. Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2018

2. Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2018 (nếu có)

3. Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018 (nếu có)

4. BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2018

5. Nộp lệ phí môn bài năm 2019

1. Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018 (nếu có)

2. Nộp lệ phí môn bài năm 2018

20/02/2019

 

1. Tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2019

2. Tờ khai Thuế TNCN tháng 01/2019 (nếu có)

3. Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

20/03/2019

 

1. Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2019

2. Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2019 (nếu có)

3. Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

1/4/2019

(Do ngày 30/03/2019 rơi vào ngày Thứ Bảy)

1. Quyết toán Thuế TNDN năm 2018

2. Quyết toán Thuế TNCN năm 2018

3. Báo Cáo Tài Chính năm 2018

1. Quyết toán Thuế TNDN năm 2018

2. Quyết toán Thuế TNCN năm 2018

3. Báo Cáo Tài Chính năm 2018CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Mẫu quy chế tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp  2019

Bảng lương chuẩn tính lương, bhxh, quyết toán không quá 30 phút

Mẫu công văn giải trình số người tham gia bảo hiểm không bằng số người thể hiện trên số sách kế toán

Mẫu hợp đồng lao động giảm đóng bảo hiểm và cam kết của người lao động

Khóa kế toán tổng hợp thực hành trên hóa đơn, chứng từ thực tế, Excel, Misa, HTKK ... thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế, tính lương, trích khấu hao....lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm ...

 

Hoc-ke-toan-tong-hop

 

Tặng ngay 400.000 đồng khi đăng ký trước 3 tới 5 ngày ( 200.000 tiền mặt + 200.000 voucher)
Tặng thêm 200.000 đồng tiền mặt khi có voucher của học viên cũ tặng
Tặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viên
Tặng cẩm nang kế toán thuế rất hay và tiện lợi
Miễn phí bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp
Miễn phí khóa kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc
Miễn phí 100% tài liệu trọn khóa học 
Miễn phí 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ
Được cấp bản quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel