NHỮNG LƯU Ý KHI ĐIỀU CHỈNH VÀ NỘP LẠI BCTC KHI CÓ SAI SÓT CẦN ĐIỀU CHỈNH | Bài viết hay | Tin tức

thứ 711272021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay NHỮNG LƯU Ý KHI ĐIỀU CHỈNH VÀ NỘP LẠI BCTC KHI CÓ SAI SÓT CẦN ĐIỀU CHỈNH

NHỮNG LƯU Ý KHI ĐIỀU CHỈNH VÀ NỘP LẠI BCTC KHI CÓ SAI SÓT CẦN ĐIỀU CHỈNH

NHỮNG LƯU Ý KHI ĐIỀU CHỈNH VÀ NỘP LẠI BCTC KHI CÓ SAI SÓT CẦN ĐIỀU CHỈNH

Điều chỉnh và nộp lại báo cáo tài chính khi có sai sót cần điều chỉnh Nếu doanh nghiệp rà soát và phát hiện ra báo cáo tài chính của các năm bị sai sót thì được kê khai điều chỉnh bổ sung nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh..

dieu chinh bctc 2

Hình ảnh: NHỮNG LƯU Ý KHI ĐIỀU CHỈNH VÀ NỘP LẠI BCTC KHI CÓ SAI SÓT CẦN ĐIỀU CHỈNH

Theo hướng dẫn của các công văn (Theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC) :

+ Công văn số 51140/CT-HTr ngày 5/8/2015 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai bổ sung hồ sơ thuế

+ Công văn số 18357/CT-HTr ngày 11/4/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế Thì việc điều chỉnh sai sót của BCTC được chia ra làm hai trường hợp như sau:

- Trường hợp, Báo cáo tài chính có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp thì đơn vị làm hồ sơ khai bổ sung (mẫu số 01/KHBS kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC) bổ sung, điều chỉnh số liệu trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm có sai sót (mẫu số 03/TNDN kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC) kèm theo Báo cáo tài chính đã được bổ sung, sửa đổi.

- Trường hợp, Báo cáo tài chính có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp thì đơn vị được phép khai bổ sung số liệu trên Báo cáo tài chính và nộp lại cho cơ quan thuế, không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
Vậy là, Nếu công ty bạn phát hiện ra báo cáo tài chính của các năm trước bị sai sót thì thực hiện làm lại báo cáo tài chính cho thành đúng và thực hiện nộp lại báo cáo tài chính qua mạng cho cơ quan thuế Trường hợp, sai sót đó làm ảnh hưởng đến doanh thu và chi phí => ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp thì phải kê khai điều chỉnh bổ sung cả tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu 03/TNDN) nữa.

Bạn đang xem bài viết: NHỮNG LƯU Ý KHI ĐIỀU CHỈNH VÀ NỘP LẠI BCTC KHI CÓ SAI SÓT CẦN ĐIỀU CHỈNH

Lưu ý: Chúng ta có thể làm sẵn 1 văn bản giải trình lý do vì sao lại nộp lại BCTC
- Tức là liệt kê các sai sót và các số liệu hoặc thông tin đã được điều chỉnh trên BCTC để giải trình khi CQT yêu cầu (tránh trường hợp chúng ta không nhớ vì sao lại điều chỉnh và nộp lại BCTC hay sai sót ở những chỉ tiêu nào)
- Văn bản giải trình này các bạn lưu tại DN thôi, Nếu CQT có yêu cầu xuất trình hoặc nộp cho CQT thì chúng ta mới thực hiện.

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thuế

Còn 1 vấn đề nữa mà các bạn hay quan tâm đó là: Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không?

- Trường hợp 1: Nếu không ảnh hưởng đến số thuế TNDN thì doanh nghiệp không bị phạt khi nộp lại báo cáo tài chính.

- Trường hợp 2: Nếu sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế TNDN, có sự chênh lệnh giữa số đã báo cáo và số điều chỉnh thì:

+ Nếu có số thuế TNDN nộp thừa thì doanh nghiệp được bù trừ vào những kỳ sau số thuế TNDN đã nộp thừa.

+ Nếu có số thuế TNDN nộp thiếu thì doanh nghiệp phải nộp thêm số thuế nộp thiếu, và bị tính tiền chậm nộp tính từ thời điểm phát sinh đến khi thực hiện nộp nốt số thuế phải nộp đó.

Tham khảo công văn 18357/CT-HTr - Tổng Cục Thuế

Nguồn: tổng hợp

Mời Bạn Xem Thêm Khóa kế toán tổng hợp thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 theo TT 200

image dongdau

do-thi-thanh-hien

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn sữa chữa sai sót báo cáo tài chính năm trước