Những phương pháp tính giá thành phổ biến trong doanh nghiệp sản xuất | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 310262021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Những phương pháp tính giá thành phổ biến trong doanh nghiệp sản xuất

Những phương pháp tính giá thành phổ biến trong doanh nghiệp sản xuất

Những phương pháp tính giá thành phổ biến trong doanh nghiệp sản xuất - Các phương pháp tính giá thành phổ biến trong doanh nghiệp sản xuất. Các phương pháp tính giá thành sản xuất mà doanh nghiệp thường sử dụng là: Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp, phương pháp hệ số, phương pháp tỷ lệ và phương pháp loại trừ sản phẩm phụ. Các bạn xem bài viết để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé! 

huong-dan-tinh-gia-thanh-pho-bien-trong-doanh-nghiep-san-xuat

I. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn):

+ Ưu điểm: Phương pháp tính giá thành trực tiếp thường được những doanh nghiệp có quy trình sản xuất giản đơn, số lượng mặt hàng ít, sản xuất với số lượng lớn và chu kỳ sản xuất ngắn áp dụng.

+ Công thức tính :

Giá thành SP HThành = CPSX KD DD đầu kỳ + Tổng CP SX SP – CP SX DD CKỳ

Giá thành Sp = Tổng Giá thành SP HThành / Số lượng sản phẩm hoàn thành

II. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số:

+ Ưu điểm: Phương pháp hệ số thường được áp dụng với các doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất mà trong quá trình sản xuất sử dụng cùng loại nguyên liệu, vật liệu nhưng kết quả sản xuất thu được nhiều sản phẩm chính khác nhau.

+ Công thức tính:

Giá thành đơn vị SP Gốc = Tổng giá thành của tất cả các loại SP / Tổng số sản phẩm gốc (Kể cả quy đổi)

Giá thành Đvị SP Từng loại = Giá thành ĐVị SP Gốc * Hệ số quy đổi từng loại

Tổng giá thành sản xuất của các loại SP = Giá trị SP dở dang đầu kỳ + Tổng CP phát sinh trong kỳ – Giá trị sản phẩm DD cuối kỳ.

Bạn đang xem bài viết: Những phương pháp tính giá thành phổ biến trong doanh nghiệp sản xuất

III. Tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ:

+ Ưu điểm: Phương pháp tỷ lệ được áp dụng trong các doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất, sử dụng một thứ nguyên vật liệu, thu được nhóm sản phẩm cùng loại với quy cách (kích cỡ) khác nhau và giữa các loại sản phẩm không có một hệ số quy đổi. 

Các lĩnh vực sản xuất thường áp dụng phương pháp này là công ty may mặc, sản xuất giày, dép; doanh nghiệp sản xuất ra các ống nước có quy cách khác nhau hoặc các công ty dệt kim,...

+ Công thức tính:

Tỷ lệ giá thành = Tổng giá thành thực tế / Tổng giá thành theo kế hoạch (định mức) x 100

Xác định giá thành từng quy cách, kích cỡ, phẩm cấp trên cơ sở tỷ lệ :

Giá thành thực tế từng quy cách , từng kích cỡ = Giá thành kế hoạch x Tỷ lệ giá thành

IV. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp loại trừ giá trị SP phụ:

+ Ưu điểm: Phương pháp này được áp dụng đối với những doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất , bên cạnh sản phẩm chính còn thu được sản phẩm phụ , để tính giá trị sản phẩm chính kế toán phải loại trừ giá trị sản phẩm phụ ra khỏi tổng chi phí sản xuất sản phẩm. Giá trị sản phẩm phụ có thể xác định theo giá có thể sử dụng được , giá ước tính , giá kế hoạch , giá nguyên liệu ban đầu…

+ Công thức tính:

Tổng giá thành SP chính = Giá trị SP Chính DD ĐKỳ + Tổng chi phí Psinh trong kỳ- Giá trị SP phụ thu hồi ươc tính – Giá trị Sp Chính DD cuối kỳ

Bài viết: Những phương pháp tính giá thành phổ biến trong doanh nghiệp sản xuất

*** Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn tính thuế TNCN theo lương Net 

*** Từ khóa liên quan: Những phương pháp tính giá thành phổ biến trong doanh nghiệp sản xuất, các phương pháp tính giá thành phổ biến trong doanh nghiệp sản xuất, tính giá thành theo phương pháp trực tiếp, phương pháp hệ số, phương pháp tỷ lệ và phương pháp loại trừ sản phẩm phụ.