Quy định về cấp mã số thuế và kê khai thuế cho chi nhánh | Bài viết hay | Tin tức

thứ 711272021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Quy định về cấp mã số thuế và kê khai thuế cho chi nhánh

Quy định về cấp mã số thuế và kê khai thuế cho chi nhánh

Quy định về cấp mã số thuế và kê khai thuế cho chi nhánh

Nhiều Doanh Nghiệp có khá nhiều chi nhánh vì thế khi hạch toán, xử lí các nghiệp vụ phát sinh kế toán thực sự khá bối rối trong vấn đề nay. Sau đây là một vài chia sẻ cho kế toán về các quy định về việc cấp mả số thuế và kê khai cho chi nhánh phụ thuộc.

iiiiiii

Hình ảnh: Quy định về cấp mã số thuế và kê khai thuế cho chi nhánh

1. Quy định về cấp mã số thuế

Căn cứ Khoản 8, Khoản 9, Điều 8 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp liên quan đến mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, mã số địa Điểm kinh doanh quy định:

“8. Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện đã thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp mã số đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế 13 số, sau đó thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định.

9. Đối với các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), mã số doanh nghiệp là mã số thuế do cơ quan thuế đã cấp cho doanh nghiệp.”

Khoản 4, Khoản 6, Điều 81 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp liên quan đến Điều Khoản chuyển tiếp quy định:

“4. Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động theo nội dung các giấy chứng nhận nêu trên và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.”;

Bạn đang xem bài viết:Quy định về cấp mã số thuế và kê khai thuế cho chi nhánh

“6. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nộp giấy đề nghị kèm theo bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Theo quy định trên, những chi nhánh, cơ sở phải đăng ký mã số thuế và ghi trên đăng ký kinh doanh gồm:

- Chi nhánh
- Văn phòng đại diện
- Cơ sở sản xuất, nhà máy
- Nếu những đơn vị này, chưa có mã số thuế, thì doanh nghiệp tiến hành đăng ký mã số thuế thì làm thủ tục bổ sung vào giấy phép kinh doanh hoặc giấp phép đầu tư

2. Kê khai thuế với những đơn vị chi nhánh

Công văn 805/TCT-KK ngày 2/3/2016 của Tổng cục thuế có hướng dẫn cụ thể như sau:

“Điều 11, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể:

– Trường hợp chi nhánh, địa Điểm kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi Công ty có trụ sở chính thì Công ty thực hiện khai thuế GTGT cho cả chi nhánh, địa Điểm kinh doanh, trừ trường hợp đáp ứng đủ Điều kiện và có nhu cầu kê khai, nộp thuế riêng theo hướng dẫn tại Điểm b, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

– Trường hợp chi nhánh, địa Điểm kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi Công ty có trụ sở chính thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, về phương pháp tính thuế GTGT của các chi nhánh thì thực hiện đăng ký theo quy định tại Điểm b, Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính. Nếu chi nhánh, địa Điểm kinh doanh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai, nộp thuế tập trung tại trụ sở chính của Công ty.

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thuế

– Trường hợp Công ty có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) thì Công ty thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điểm d, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

– Trường hợp Công ty có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh, không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi Công ty có trụ sở chính thì Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.”

Theo quy định trên thì:

- Chi nhánh cùng tỉnh với trụ sở chính, thì trụ sở chính kê khai thuế GTGT, trừ trường hợp có nhu cầu kê khai riêng
- Chi nhánh khác tỉnh với trụ sở chính, thì chi nhánh kê khai thuế GTGT
- Trường hợp Công ty có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) thì Công ty thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

 

Tham gia khóa học bạn sẽ được:

1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.
2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập
3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )
4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.
5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,
+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,
+ Làm sổ sách kế toán
+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng
+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN
6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học
7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học

do-thi-thanh-hien


Có thể bạn quan tâm: Mã số thuế bị đóng - Doanh Nghiệp làm thuế nào?