Quy định về hàng hóa cho, biếu, tặng khách hàng, nhân viên | Bài viết hay | Tin tức

thứ 709182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Quy định về hàng hóa cho, biếu, tặng khách hàng, nhân viên

Quy định về hàng hóa cho, biếu, tặng khách hàng, nhân viên

Quy định về hàng hóa cho, biếu, tặng khách hàng, nhân viên

quy-dinh-ve-hang-hoa-cho-bieu-tang-khach-hang-nhan-vien

1. Qùa tặng cho khách hàng có phải xuất hóa đơn hay không?

- Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

“...b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)..."

- Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

“...2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

- Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng...”

2. Giá tính thuế GTGT đối với hàng cho biếu tặng:

Theo Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 219/2012/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT:

“...3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này..."

3. Chi phí quà cho, biếu, tặng khách hàng, công nhân viên có được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN:

a. Nếu cho biếu tặng nhân viên:

"...Trường hợp Công ty mua hàng hóa làm quà tặng cho nhân viên nhân dịp Tết Nguyên đán thì khi phát quà tặng, Công ty phải lập hóa đơn tính thuế GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng (trước đây Công ty tặng quà cho nhân viên nhưng chưa lập hóa đơn thì nay được lập hóa đơn bổ sung theo quy định). Chi phí mua quà tặng cho nhân viên thuộc khoản chi có tính chất phúc lợi nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và tổng số chi có tính chất phúc lợi không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm 2015 thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập thuế TNDN (hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt)..."

(Theo Công văn 9648/CT-TTHT ngày 26/10/2015 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh)

b. Nếu cho biếu tặng khách hàng:

- Theo khoản 4 điều 1 Luật số 71/2014/QH13:

"...4. Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9."

- Mới nhất theo Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/6/2015 cũng không quy định việc khống chế đối với khoản chi quà biếu, tặng, cho khách hàng.

c. Nếu cho, tặng khách hàng là cá nhân:

- Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty cho, tặng hiện vật cho khách hàng không thu tiền mà hiện vật là tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước thì thu nhập mà khách hàng nhận được thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng.

- Trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 92 của Luật Thương mại thì khoản tiền/hiện vật cá nhân nhận được từ hoạt động trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng.

(Theo Công văn 3929/TCT- TNCN ngày 23/09/2015 của Tổng cục thuế)

4. Cách hạch toán hàng cho, biếu, tặng:

a. Bên cho, biếu, tặng:

- Nếu mua về cho biếu tặng ngay khách hàng bên ngoài DN, không nhập kho:

Nợ TK 641 (Thông tư 200)

Nợ TK 642 (Thông tư 133)

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331

Có TK 3331

- Nếu mua về nhập kho, sau đó xuất cho biếu tặng khách hàng bên ngoài DN

+ Khi mua hàng về:

Nợ TK 152, 153, 156...

Nợ TK 1331 Thuế GTGT được khấu trừ.

Có 111, 112, 331...

+ Khi xuất cho biếu tặng:

Nợ TK 641 (Thông tư 200)

Nợ TK 642 (Thông tư 133)

Có các TK 152, 153, 155, 156.

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp.

- Thuế GTGT đầu vào của hàng cho biếu tặng được khấu trừ:

"...5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ..."

(Theo điều 14 Thông tư 219)

b. Bên nhận:

Nợ TK 156, 142, 642 ... (Tổng giá trị + Thuế GTGT).

Có TK 711.

- Vì không phải trả tiền nên DN bên nhận sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo Công văn 633/TCT-CS ngày 13/2//2015 của Tổng cục thuế gửi Chi cục thuế Hải phòng.

 

==> KẾT LUẬN:

- Khi xuất hàng cho biếu tặng (khách, hàng, công nhân viên ...) Thì phải lập hóa đơn như bán hàng bình thường.

- Giá tính thuế đối với hàng cho, biếu, tặng là GIÁ BÁN hoặc Giá của hàng hóa tương đương

- Từ Năm 2015: Chi phí quà cho, biếu, tặng không bị khống chế mức 15% nữa. (Được trừ toàn bộ nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ)

Thuế GTGT đầu vào của hàng cho biếu tặng được khấu trừ

 


Bài viết: Quy định về hàng hóa cho, biếu, tặng khách hàng, nhân viên


Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2018 theo TT200

Tham gia khóa học này bạn sẽ:

 1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.

2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập

3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )

4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.

5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,

+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,

+ Làm sổ sách kế toán

+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng

+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …

+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN

6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học

7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học.

do-thi-thanh-hien