Quy định về thời gian và mức lương thử việc 2017 | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 511262020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Quy định về thời gian và mức lương thử việc 2017

Quy định về thời gian và mức lương thử việc 2017

Quy định về thời gian và mức lương thử việc 2017

Hợp đồng lao động:  là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Hợp đồng thử việc: là thỏa thuận làm thử, quyền và nghĩa vụ của các bên trong thời gian thử việc trong đó không áp dụng hợp đồng thử việc với lao động mùa vụ. Hợp đồng thử việc trên 03 tháng sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo điểm 3 công văn số 2447/LĐTBXH-BHXH.

Hình thức hợp đồng lao động
- Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
-  Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động
- Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.
- Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Loại hợp đồng lao động lao độngCó 3 loại hợp đồng lao động
-Hợp đồng lao động xác định thời hạn (từ đủ 12 tháng đến 36 tháng)
-Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Đây là thuật ngữ mọi người hay lầm nhất, "không xác định thời hạn" chứ không phải là "vô thời hạn" nhé.
- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc có thời hạn dưới 12 tháng: Thường dành cho những trường hợp sau:
Công việc theo mùa vụ
Công việc nhằm làm thay thế người nghỉ thai sản, nghỉ tai nạn lao động
Công việc theo dự án


thu viec

Quy định về thời gian thử việc và mức lương thử việc tối thiểu năm 2017 theo Bộ luật lao động – Luật số 10/2012/QH13.
- Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc.
- Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.
Lưu ý: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.
(Quy định tại điều 26 Bộ luật lao động – Luật số 10/2012/QH13 )

Mức Tiền lương trong thời gian thử việc: Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.
(Quy định tại điều 28 Bộ luật lao động – Luật số 10/2012/QH13)

Quy định thời gian thử việc: Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:
- Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
- Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
- Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.
Quy định tại điều 27 Bộ luật lao động – Luật số 10/2012/QH13

Thời gian thử việc có phải đóng Bảo hiểm xã hội không?
Đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN gồm:
- Người làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;
- Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018);
- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
( Quy định tại điều 4, điều 13, điều 17 Quyết định 959/QĐ-BHXH (có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016) )

- Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc.
- Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Hợp đồng thử việc phải có các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này, không bao gồm nội dung về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
( Quy định tại Điều 26, Điều 27 Bộ luật Lao động - Luật số 10/2012/QH13 )

===> Vậy thời gian thử việc theo hợp đồng thử việc thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.
Mặt khác, Quy định tại  Khoản 3 Điều 186 Bộ luật Lao động :
- Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

==>  Mặc dù không phải tham gia BHXH cho lao động thử việc nhưng Công ty có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương cho NLĐ 1 khoản tiền tương đương với tỷ lệ mức đóng BHXH bắt buộc thuộc phần trách nhiệm của công ty là 22% (bao gồm: BHXH 18%, BHYT 3%, BHTN 1%).

Lưu ý:  Theo điểm 3 Công văn số 2447/LĐTBXH-BHXH ngày 26/7/2011:  Đối với người lao động có thời gian thử việc ghi trong HĐLĐ mà HĐLĐ đó thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng BHXH bắt buộc cho cả thời gian thử việc. Mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH trong thời gian thử việc là mức tiền lương, tiền công ghi trong HĐLĐ.

Kết luận 
- Nếu thời gian thử việc DN các bạn làm hợp đồng thử việc rõ ràng: Thời gian thử việc, mức lương thử việc...Thì không phải đóng BHXH.
- Nếu thời gian thử việc mà ghi trong HĐLĐ dài hạn hoặc > 3 tháng thì sẽ phải đóng BHXH cho cả thời gian thử việc đó.
- Kết thúc thời gian thử việc phải có quyết định là làm tiếp hay nghỉ việc (Nếu làm tiếp phải ký hợp đồng và phải tham gia BHXH).

 

==> Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 Với Kế Toán Trưởng theo hình thức cầm tay chỉ việc

image dongdau

hoàng-thị-hạnh