Quý III cần nộp những gì cho cơ quan thuế | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 303022021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Quý III cần nộp những gì cho cơ quan thuế

Quý III cần nộp những gì cho cơ quan thuế

Quý III cần nộp những gì cho cơ quan thuế, kế toán cần lưu ý gì cho tháng 10, quý 3 kế toán cần chuẩn bị những gì ?

1, Qúy III cần chuẩn bị những gì? 

Tháng 10 bộ phận kế toán của doanh nghiệp, công ty lại tất bật chuẩn bị cho cơ quan thuế không chỉ báo cáo tháng mà còn là báo cáo của quý III năm 2017. Dưới đây là bảng thời gian cụ thể cho những báo cáo mà cơ quan thuế cần"

 

Thời hạn nộp

Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo Quý

Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo Tháng

9

20/9/2017

 

- Tờ khai Thuế GTGT Tháng 8/2017 (nếu có)

- Tờ khai Thuế TNCN Tháng 8/2017 (nếu có)

- Nộp tiền thuế GTGT và TNCN

(nếu có)

10

20/10/2017

 

- Tờ khai Thuế GTGT Tháng 9/2017 
- Tờ khai Thuế TNCN Tháng 9/2017 (nếu có)

- Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

 
30/10/2017
 
 

- Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2017

- Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2017 (nếu có)

- Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính và thuế VAT Quý III/2017 (nếu có)

- Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

- Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2017

- Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

11

20/11/2017

 

- Tờ khai Thuế GTGT Tháng 10/2017

- Tờ khai Thuế TNCN Tháng 10/2017 (nếu có)

- Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

2. Một vài lưu ý đối với các bạn kế toán khi xác định kỳ kê khai nộp các loại thuế:

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất ngày 30/4, Quý II, nộp chậm nhất ngày 30/7, Quý III nộp chậm nhất ngày 30/10, Quý IV nộp chậm nhất ngày 30/1 của năm sau:
+ Mẫu: BC26-AC ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT_BTC
Mẫu BC26-AC báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Với những thời gian và nộp những tờ khai nào trong tháng và trong quý. Mong những điều trên có thể giúp cho các bạn.

Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng ( trong HTKK)

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ: 01/GTGT. Kèm theo:

+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Mua vào: PL01-2/GTGT

+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Bán ra: PL01-1/GTGT.

+ Và các bảng kê phụ lúc khác nếu có. (theo mẫu tại Thông tư 28/2011/TT-BTC)

- Hiện trạng về khai thuế GTGT  thì có thông báo ở bước 2 , BC 26 thì không thấy có bước 2 vậy có bạn nào đang như vậy không? Có ai khác biệt gì không?

= > Cơ quan thuế thông báo về việc hỗ trợ kiểm tra và trả thông báo 2 bươc đối với hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế.
+ Bước 1: về việc cơ quan thuế “Tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử’ của người nộp thuế, được trả chậm nhất trong vòng 15 phút sau khi người nộp thuế gửi hồ sơ khai thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế;
+Bước 2: về việc cơ quan thuế “Chấp nhận/Không chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử’ của người nộp thuế, được trả ra trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trả Thông báo bước 1.

= > Theo đó:
+ Người nộp thuế được xem là hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, sau khi nhận được thông báo bước 2 là “Chấp nhận”. Trường hợp nhận được thông báo bước 2 là “Không chấp nhận” thì Người nộp thuế thực hiện điều chỉnh hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại thông báo. Về việc ghi nhận nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế thực hiện ghi nhận ngày nộp trên thông báo bước 1.
+ Như vậy, mọi sai sót, lỗi kê khai trên hồ sơ khai thuế của người nộp thuế sẽ được tự động kiểm tra và hiển thị đầy đủ trên thông báo bước 2 cùng với cách xử lý lỗi, khắc phục sai sót thay cho việc cán bộ thuế trực tiếp hướng dẫn để đảm bảo tính thống nhất, khách quan. Người nộp thuế chỉ phải hoàn chỉnh, sửa lỗi kê khai một lần và gửi lại hồ sơ khai điều chỉnh/bổ sung điện tử để hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế. Thời gian điều chỉnh/bổ sung không ảnh hưởng đến thời gian đã nộp hồ sơ của Người nộp thuế.
+ Tuy nhiên, nếu Người nộp thuế khi nhận được thông báo bước 2 nhưng không điều chỉnh/bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn, thì Người nộp thuế vẫn chưa được cơ quan thuế ghi nhận là hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế. Do đó, để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Người nộp thuế, đề nghị Người nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn ghi trên thông báo và gửi lại hồ sơ khai thuế đã điều chỉnh/bổ sung cho cơ quan thuế. Từng tình huống sai sót, hướng dẫn xử lý sẽ được hiển thị khi hồ sơ khai thuế của Người nộp thuế nhận được thông báo bước 2 là Hồ sơ khai thuế không được chấp nhận.

fung
Hình ảnh : Quý III cần nộp những gì cho cơ quan thuế

Xem thêm: Khai sai thuế có bị phạt chậm nộp khi quyết toán thuế TNDN?

- Hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính quý

+Tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu 01A/TNDN

+Tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu số 01B/TNDN

-Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế : chậm nhất là ngày 30(hoặc 31) tháng đầu tiên sau quý.

Chú ý: Những DN mới thành lập hoặc năm trước bị lỗ thì kê khai theo mẫu 01A/TNDN
- Chỉ được chọn 1 trong 2 hình thức kê khai và ổn định cho cả năm.
- Những DN không kê khai được chi phí phát sinh thì kê khai theo mẫu số 01B/TNDN

Lưu ý: Kể từ ngày 15/11/2014 theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính:

- Hàng quý DN không phải lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý. Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, DN thực hiện tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý. Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Xem thêm:   Hướng Dẫn Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Mới Nhất

Mời bạn tham gia thêm khóa HỌC KẾ TOÁN THUẾ

Thuế Thu nhập cá nhân

Đối với Kỳ lập Tờ khai Thuế TNCN

■ Trường hợp đối với những Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT theo Quý sẽ thực hiện lập và nộp tờ khai thuế TNCN theo Quý.

■ Trường hợp đối với những Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT theo Tháng.

*** Kế toán cần phải chú ý kiểm tra

Tổng số tiền TNCN phải nộp được ghi nhận trên 1 trong 2 tờ khai: 02KK/ TNCN và 03KK/ TNCN
+ Nếu số Tổng số thuế TNCN phải nộp >= 50triệu đồng/năm thì các bạn nên nộp tờ khai Thuế TNCN theo tháng
+ Nếu số Tổng số thuế TNCN phải nộp < 50triệu đồng/năm thì các bạn nên thực hiện lập và nộp tờ khai thuế TNCN theo Quý

■ Đối với những Doanh nghiệp không phát sinh thuế TNCN phải nộp thì không phải lập và nộp tờ khai thuế Thu nhập Cá Nhân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM :  

Sai lầm nếu bạn làm kế toán mà không biết những văn bản này ( click vào để tải)

Bộ tuyệt chiêu hạ gục nhà tuyển dụng trong 10 phút  ( click vào để tải)

Download File excel mẫu phiếu thu, phiếu chi - Tạo phiếu thu chi trên Excel ( click vào để tải)


Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ thực tế, excel, misa 2015 theo TT200 ( click vào )

image dongdau

do-thi-thanh-hien