Quy trình hủy hóa đơn giá trị gia tăng không tiếp tục sử dụng | Bài viết hay | Tin tức

thứ 705212022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Quy trình hủy hóa đơn giá trị gia tăng không tiếp tục sử dụng

Quy trình hủy hóa đơn giá trị gia tăng không tiếp tục sử dụng

Quy trình hủy hóa đơn giá trị gia tăng không tiếp tục sử dụng - Thủ tục hồ sơ hủy hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải làm những công việc gì? Phải chuẩn bị các hồ sơ nào? Các bước làm ra sao? Để tìm hiểu rõ hơn về việc hủy hóa đơn khi không tiếp tục sử dụng mời các bạn xem trong bài viết dưới đây nhé!

Quy-trinh-huy-hoa-don-gia-tri-gia-tang-khong-tiep-tuc-su-dung

** Căn cứ vào Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC Quy định về thủ tục hủy hóa đơn GTGT cụ thể như sau:

1. Các trường hợp hủy hóa đơn:

a. Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa.

b. Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn.

- Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

- Nếu cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng, DN phải hủy hóa đơn, chậm nhất là mười (10) ngày.

2. Hồ sơ hủy hoá đơn gồm:

- Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

- Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

- Biên bản hủy hóa đơn;

- Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Bạn có thể xem thêm chi tiết tại đây: Mẫu biên bản hủy hóa đơn

Chú ý:Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn.

            - Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

** Các hình thức hủy hóa đơn:

- Cắt góc (được nhiều người dùng)

- Nghiền nát bằng máy cắt: Máy hủy tài liệu Máy cắt giấy

- Đốt

- Xé nhỏ

 Nguồn: chudinhxinh

Bài viết: Quy trình hủy hóa đơn giá trị gia tăng không tiếp tục sử dụng

Bạn có thể xem thêm:

Hướng dẫn lưu trữ và tiêu hủy hóa đơn điện tử đúng quy định

Cách phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy theo quy định mới nhất

Tags từ khóa: thủ tục hủy hóa đơn - các trường hợp hủy hóa đơn - khi nào lập biên bản hủy hóa đơn - hủy hóa đơn đã kê khai thuế - hủy hóa đơn đã báo cáo thuế - hủy hóa đơn đã kê khai thuế 2018 - hủy hóa đơn không xuất lại - phương pháp hủy hóa đơn