Sửa đổi mẫu sổ BHXH và BHYT từ ngày 01/08/2017- Kế toán dành 30s update ngay | Bài viết hay | Tin tức

thứ 709182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Sửa đổi mẫu sổ BHXH và BHYT từ ngày 01/08/2017- Kế toán dành 30s update ngay

Sửa đổi mẫu sổ BHXH và BHYT từ ngày 01/08/2017- Kế toán dành 30s update ngay

Sửa đổi mẫu sổ BHXH và BHYT từ ngày 01/08/2017
Từ ngày 01/08/2017, sửa đổi mẫu sổ BHXH và thẻ BHYT

1.            Về mẫu, mã sổ BHXH:

– Thay thế cụm từ “Số sổ:” in trên bìa và tờ rời của sổ BHXH bằng cụm từ “Mã số:”

Ví dụ: bìa và tờ rời sổ BHXH trước đây in “Số sổ: 0118000001”, nay được in là “Mã số: 0118000001”

– Sổ BHXH được cấp mới, cấp lại theo mẫu (mới) từ ngày 01/8/2017

aa2.

2.            Về mẫu, mã thẻ BHYT

– Thay thế từ “Số:” in trên thẻ BHYT bằng cụm từ “Mã số:”

Ví dụ: thẻ trước đây in “Số:          DT           2              01           01           180         00001    ”, nay được in là “Mã số:               DT           2                01           0118000001

– Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: chỉ in “Giá trị sử dụng: từ ngày…/…/….”.

– Thẻ BHYT được cấp mới, đổi, cấp lại theo mẫu (mới) từ ngày 01/8/2017.

3.            Sổ BHXH và thẻ BHYT đã cấp mà chưa được đổi, cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được đổi, cấp lại.

Nguồn: Công văn 3340/BHXH-ST, BHXH Việt Nam ban hành ngày 08/08/2017


Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ thực tế, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

do-thi-thanh-hien