Tải Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT200 | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 208152022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Tải Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT200

Tải Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT200

Tải File excel Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT200 - Mục đích của Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo Thông tư 200 - Kết cấu và nội dung của Bảng phân bổ tiền lương và BHXH - Phương pháp lập bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo thông tư 200.

tai-file-excel-bang-phan-bo-tien-luong-va-bhxh-theo-tt200

I. Bảng phẩn bổ tiền lương và BHXH dùng để làm gì?

Bảng phẩn bổ tiền lương và BHXH dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và kinh phí công đoàn phải trích nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động (ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382, 3383, 3384).

II. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi:

- Kết cấu và nội dung chủ yếu của bảng phân bổ này gồm các cột dọc ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382,3383,3384), các dòng ngang ghi nợ các TK 622, 623, 627, 642,... phản ánh tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn tính cho các đối tượng sử dụng lao động.

- Cơ sở lập:

+ Dựa vào các bảng thanh toán lương, thanh toán làm đêm, làm thêm giờ… kế toán tập hợp, phân loại chứng từ theo từng đối tượng sử dụng tính toán số tiền để ghi vào bảng phân bổ này theo các dòng phù hợp cột ghi Có TK 334 hoặc có TK 335.

+ Dựa vào tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và tổng số tiền lương phải trả (theo quy định hiện hành) theo từng đối tượng sử dụng tính ra số tiền phải trích BHXH, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn để ghi vào các dòng phù hợp cột ghi Có TK 338 (3382, 3383, 3384).

+ Số liệu của bảng phân bổ này được sử dụng để ghi vào các bảng kê, Nhật ký- Chứng từ và các sổ kế toán có liên quan tuỳ theo hình thức kế toán áp dụng ở đơn vị (như Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ cái TK 334, 338…), đồng thời được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.

tai-file-excel-bang-phan-bo-tien-luong-va-bhxh-theo-tt200-1

Bài viết: Tải File excel Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT200

*** Có thể bạn quan tâm: Mức xử phạt trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng 

*** Từ khóa liên quan: Tải file excel Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT200, mục đích của Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo Thông tư 200, kết cấu và nội dung của Bảng phân bổ tiền lương và BHXH, phương pháp lập bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo thông tư 200.