Tải file excel kế toán theo thông tư 133 | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 207262021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Tải file excel kế toán theo thông tư 133

Tải file excel kế toán theo thông tư 133

Tải file excel kế toán theo thông tư 133, hướng dẫn kế toán làm sổ sách, chứng từ theo thông tư 133/2016/TT-BTC. File excel kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC bao gồm mẫu các loại chứng từ như danh mục vật tư, hàng hóa; danh mục khách hàng, nhà cung cấp; sổ chi tiết thanh toán người bán, tổng nợ phải thu; tổng hợp tồn kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm, công cụ dụng cụ; bảng chấm công,... và các loại báo cáo tài chính như bảng thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,...

file-excel-ke-toan-theo-tt-133.3png

Chat trực tiếp với nhân viên tư vấn để nhận file excel nha!

Các bạn click vào mục menu, trên menu gồm có các mục nhỏ được sắp xếp theo đến từng loại chứng từ, sổ sách liên quan. Các bạn cần chứng từ loại nào thì click chuột vào mục đó nhé. Ví dụ như kế toán kho bao gồm các loại chứng từ như khai báo danh mục hàng tồn kho đầu kỳ, chứng từ nhập xuất kho trong kỳ, tổng hợp nhập xuất tồn, phiếu xuất kho, nhập kho. Muốn theo dõi sổ sách các bạn nhìn vào mục theo dõi sổ sách, tại đây có các mục nhỏ như sổ cái các tài khoản, sổ chi tiết các tài khoản, sổ nhật ký mua hàng, bán hàng. 

Bạn đang xem bài viết: "Tải file excel kế toán theo thông tư 133"

Dưới dây là một vài hình ảnh minh họa của file excel kế toán theo thông tư 133:

DANH MỤC TÀI KHOẢN:

Danh mục tài khoản bao gồm các cột chứa các thông tin như số hiệu tài khoản, tên tài khoản, tính chất của tài khoản, số tiền dư nợ, dư có. Ví dụ: tài khoản 111 là tài khoản tiền mặt có số dư bên nợ, tài khoản 131 là tài khoản phải thu khách hàng có tính chất lưỡng tính, tài khoản 334 - phải trả người lao động là tài khoản dư có. 

file-excel-ke-toan-theo-tt-133.1png

MẪU BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ:

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiên tệ theo thông tư 133 gồm có các thông tin về doanh nghiệp như tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ và thông tin của doanh nghiệp. bảng báo cáo có các cột như cột chỉ tiêu bao gồm các chỉ tiêu tiền chi trả cho người lao động, tiền chi trả lãi vay, cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu, tiền chi đầu tư vốn vào đơn vị khác,... và các cột mã số, thuyết minh, số tiền năm nay và năm trước.

file-excel-ke-toan-theo-tt-133.2png

Bài viết: "Tải file excel kế toán theo thông tư 133"

Tải file excel để nhận được trọn bộ đầy đủ các mẫu chứng từ theo thông tư 133 nhé, nhớ chat trực tiếp với nhân viên tư vấn để lấy link tải nha!

*** Có thể bạn quan tâm: Các phím tắt trong Exel với phím chức năng Ctrl + X:

- Ctrl + C : Copy dữ liệu
- Ctrl + X : Cắt dữ liệu
- Ctrl + V : Dán dữ liệu copy hoặc cắt
- Ctrl + F : Tìm kiếm cụm từ, số
- Ctrl + A : Bôi đen toàn bộ văn bản
- Ctrl + B : Chữ đậm
- Ctrl + I : Chữ nghiêng
- Ctrl + U : Chữ gạch chân

*** Từ khóa liên quan: tải file excel kế toán theo thông tư 133, hướng dẫn kế toán lập chứng từ, sổ sách theo thông tư 133, lập báo cáo tài chính theo thông tư 133