Tải file excel mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133 | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 408122020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Tải file excel mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133

Tải file excel mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133

Tải file excel mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133

Sổ nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp được dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian và mối quan hệ đối ứng giữa các tài khoản. Sổ nhật ký chung được dùng làm căn cứ để kế toán ghi Sổ cái.

Đây là một trong những mẫu sổ được sử dụng thường xuyên và phố biến, do phản ánh các nghiệp vụ phát sinh liên tục, hàng ngày. Bài viết dưới dây xin chia sẻ file excel mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133 với nhiều biểu mẫu phục vụ quyết toán thuế cuối năm và làm báo cáo tài chính

Tải file excel mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133 chat với tư vấn viên giờ hành chính

Danh mục tài khoản

nhatkychung1

Sheet 2: Mẫu excel bảng cân đối kế toán

nhatkychung2

Sheet 3: Mẫu excel bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

nhatkychung3

Sheet 4: Mẫu excel bảng lưu chuyển tiền tệ

nhatkychung4

Sheet 5: Mẫu excel bảng cân đối phát sinh

nhatkychung5

Sheet 5: Mẫu excel nhật ký chung

nhatkychung6

....

Các bạn tải mẫu về:

>> Bản word S03a- DNN

>> Bản Excel S03a-DNN

Xem thêm

Kết cấu mẫu sổ nhật ký chung

Kết cấu sổ Nhật ký chung được quy định thống nhất theo mẫu ban hành trong chế độ này:

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của chứng từ kế toán.

– Cột E: Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký chung đã được ghi vào Sổ Cái.

– Cột G: Ghi số thứ tự dòng của Nhật ký chung

– Cột H: Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi Có theo định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh. Tài khoản ghi Nợ được ghi trước, Tài khoản ghi Có được ghi sau, mỗi tài khoản được ghi một dòng riêng.

– Cột 1: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Nợ.

– Cột 2: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Có.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Tải file excel mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133 chat với tư vấn viên giờ hành chính

bieu tuong tai

Van Anh Hoang Gia chia sẻ

Có thể bạn quan tâm:

File Excel tính lương nhanh của các doanh nghiệp mới nhất

 File Excel nhật ký chung kiêm sổ cái và BCTC theo TT200

File excel NKC kiêm sổ cái và BCTC theo TT200

 Mẫu sổ sách kế toán Excel theo Thông tư 133 và Thông tư 200

 Khóa kế toán tổng hợp thực hành trên hóa đơn, chứng từ thực tế, Excel, Misa, HTKK ... thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế, tính lương, trích khấu hao....lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm ...

 Hoc-ke-toan-tong-hop

Tặng ngay 400.000 đồng khi đăng ký trước 5 ngày ( 200.000 tiền mặt + 200.000 voucher)
Tặng thêm 200.000 đồng tiền mặt khi có voucher của học viên cũ tặng
Tặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viên
Tặng cẩm nang kế toán thuế rất hay và tiện lợi
Miễn phí bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp
Miễn phí khóa kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc
Miễn phí 100% tài liệu trọn khóa học 
Miễn phí 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ
Được cấp bản quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel

Thêm bình luận