Tài sản trong kế toán là gì? Có những loại tài sản chính nào? | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 307052022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Tài sản trong kế toán là gì? Có những loại tài sản chính nào?

Tài sản trong kế toán là gì? Có những loại tài sản chính nào?

Tài sản trong kế toán là gì? Có những loại tài sản chính nào? - Muốn hiểu về kế toán. Anh, chị bắt buộc phải hiểu tài sản và nguồn vốn trong kế toán. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn nắm bắt được tài sản là gì? Có những loại tài sản nào trong doanh nghiệp của bạn. Các bạn cùng nhau tìm hiểu nhé!!!

tai-san-trong-ke-toan-la-gi-co-nhung-loai-tai-san-chinh-nao

1. Tài sản là gì?

- Tài sản là nguồn lực của doanh nghiệp, có giá trị kinh tế đối với đơn vị, tổ chức của doanh nghiệp và có giá phí xác định được bằng tiền.

- Tài sản là một nguồn lực của doanh nghiệp có nghĩa nó phải thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng lâu dài của đơn vị và đơn vị có thể kiểm soát chắc chắn được tài sản đó.

Ví dụ:

+ Tiền của DN trong tài khoản tại ngân hàng. Tài sản phải có giá trị kinh tế đối với đơn vị, điều này thể hiện tài sản phải làm tăng tiền hoặc tương đương tiền cho đơn vị.

+ Máy móc thiết bị sản xuất sẽ làm tăng tiền trong tương lai cho đơn vị. Tài sản phải có giá trị xác định được bằng tiền.

+ Nguyên liệu đang tồn trong kho của đơn vị, trị giá 10 triệu đồng.

=> Như vậy, để ghi nhận một thứ gì đó, có thể là hữu hình hoặc vô hình là tài sản của một đơn vị thì nó phải thoả mãn đồng thời ba điều kiện nêu trên.

- Để đáp ứng yêu cầu thông tin cho QLDN, người ta thường phân loại tài sản theo những tiêu chí nhất định. Thông thường người ta dùng tiêu chí thời gian sử dụng hay luân chuyển và giá trị của tài sản để phân loại tài sản.

- Trong thực tiễn kế toán hiện nay ở Việt Nam, tài sản được phân loại thành tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

2. Phân loại tài sản trong doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp có nhiều tài sản, kế toán cần phải phân loại chúng mới quản lý được. Có một cách phân loại là căn cứ vào thời gian đầu tư, sử dụng và thu hồi, toàn bộ tài sản trong một doanh nghiệp. Tài sản sẽ được chia thành hai loại là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

a. Tài sản ngắn hạnLà những tài sản có giá trị thấp, thời gian sử dụng ngắn trong vòng 12 tháng hoặc 1 chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp và thường xuyên thay đổi hình thái giá trị trong quá trình sử dụng. Trong DN tài sản ngắn hạn bao gồm:

+ Tiền và những khoản tương đương tiền: gồm Tiền mặt (tiền Việt Nam, ngoại tệ), tiền gửi ngân hàng, kho bạc, tiền đang chuyển và các khoản tương đương tiền(giá trị các loại chứng khoáncó thời gian đáo hạn trong vòng 3 tháng, vàng, bạc, đá qu‎‎‎y, kim khí)

+ Đầu tư tài chính ngắn hạn: Là những khoản đầu tư ra bên ngoài với mục đích kiếm lời có thời gian thu hồi trong vòng 1 như: góp vốn liên doanh ngắn hạn, cho vay ngắn hạn, đầu tư chứng khoán ngắn hạn…

+ Các khoản phải thu ngắn hạn: là bộ phận tài sản của DN nhưng đang bị các cá nhân hoặc đơn vị khác chiếm dụng một cách hợp pháp hoặc bất hợp pháp và DN phải có trách nhiệm thu hồi về trong vòng 12 tháng bao gồm : các khoản phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, trả trước cho người bán, phải thu về thuế GTGT đầu vào được khấu trừ…

Bạn đang xem: Tài sản trong kế toán là gì? Có những loại tài sản chính nào?

+ Hàng tồn kho: là bộ phận tài sản của DN đang trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc được chờ để bán, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của DN, gồm: hàng mua đang đi đường, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm dở dang, thành phẩm, hàng hoá và hàng gửi đi bán.

+ Tài sản ngắn hạn khác: là toàn bộ những tài sản còn lại ngoài những tài sản kể trên bao gồm: các khoản kí quỹ, kí cược ngắn hạn, các khỏan ứng trước, các khoản chi phí trả trước ngắn hạn.

b. Tài sản dài hạn: Là những tài sản của đơn vị có thời gian sử dụng, luân chuyển và thu hồi dài (hơn 12 tháng hoặc trong nhiều chu kỳ kinh doanh) và ít khi thay đổi hình thái giá trị trong quá trình kinh doanh. Tài sản dài hạn bao gồm:

- Tài sản cố định: Là những tài sản có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài (>1năm), tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, trong quá trình sử dụng bị hao mòn dần. Tài sản cố định phải đảm bảo đủ các điều kiện theo luật định mới được công nhận là TSCĐ. Tài sản cố định gồm có 02 loại :

+ TSCĐ hữu hình: Là những tài sản của đơn vị thoả mãn điều kiện là TSCĐ và có hình thái vật chất cụ thể, bao gồm: nhà cửa, vật kiến trúc; máy móc thiết bị; phương tiện vận tải truyền dẫn; thiết bị chuyên dùng cho quản lý; cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm.

+ TSCĐ vô hình : Là những tài sản của đơn vị thoả mãn điều kiện là TSCĐ nhưng không có hình thái vật chất cụ thể, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư, chi trả nhằm có được quyền sử dụng hợp pháp từ số tiền đã đầu tư, chi trả đó, gồm: quyền sử dụng đất, bản quyền, bằng phát minh sáng chế, nhãn hiệu hàng hoá, phần mềm máy tính, giấy phép khai thác và chuyển nhượng, thương hiệu DN…

+ Đầu tư tài chính dài hạn: Là những khoản đầu tư ra bên ngoài với mục đích kiếm lời có thời gian thu hồi trong vòng 1 trở lên, như: đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên kết, góp vốn liên doanh dài hạn, cho vay dài hạn.

+ Các khoản phải thu dài hạn: Là lợi ích của đơn vị hiện đang bị các đối tượng khác tạm thời chiếm dụng, có thời hạn thu hồi trên 1 năm, như: phải thu khách hàng dài hạn, trả trước dài hạn cho người bán…

+ Bất động sản đầu tư: bao gồm nhà, đất đầu tư vì mục đích kiếm lời: Là giá trị của toàn bộ quyền sử dụng đất, nhà hoặc 1 phần của đất, nhà do DN nắm giữ với mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để sử dụng trong sản xuất kinh doanh hoặc để bán trong chu kì kinh donah bình thường của DN.

+ Tài sản dài hạn khác: là giá trị các tài sản ngoài các tài sản kể trên và có thời gian thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm như: chi phí trả trước dài hạn, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang và ký cược, ký quỹ dài hạn.

Bài viết: Tài sản trong kế toán là gì? Có những loại tài sản chính nào?

Xem thêm:

Tính chất từng loại tài khoản kế toán

Một số thông tin về Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định kế toán nên biết

Cách Phân loại tài sản cố định hữu hình năm 2018


Hiện bên trung tâm có chương trình đăc biệt " HỌC  THỬ MIỄN PHÍ - NHẬN QUÀ NHƯ Ý "

Nhấp vào biểu tượng - Chat với tư vấn viên để đăng kí nhé!

customer service software

Khi bạn đăng kí học thử miễn phí tại trung tâm bạn sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với thực tế và nhiều quà tặng hấp dẫn:

1. Tặng Bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp; giúp kiểm tra nhanh tài khoản kế toán (tiết kiệm chi phí thay vì mua ở nhà sách)

2. Tặng phần mềm kế toán dùng cho các loại hình DN.

3. Tặng Bài giảng kế toán theo thông tư 200.

qua tang 1

qua tang 2

Nhiều lợi ích cho việc học thử tại trung tâm:

1. Giúp bạn xem lớp học mình định đăng ký có học thực hành trên hoá đơn chứng từ thực tế không? Có thực hành trên máy trên Excel, Misa, HTKK không?

2. Xem giáo viên giảng dạy có nhiệt tình không? hướng dẫn xong giáo viên có sửa bài cho học viên không? vv...

3. Sau khi bạn học thử xong nếu thấy được, thì bạn đăng ký hoặc đặt cọc để giữ chổ trước!