Thủ tục đăng ký phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 401192022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Thủ tục đăng ký phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử

Thủ tục đăng ký phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử

Thủ tục đăng ký phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử - Các bước đăng ký phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử. Điều kiện để doanh nghiệp được phát hành hóa đơn điện tử là gì? Cơ sở pháp lý về thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn điện tử? Những lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử.

thu-tuc-dang-ky-su-dung-hoa-don-dien-tu1

*** Có thể bạn quan tâm: Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử xác thực của cơ quan thuế

Hiện tại cơ quan thuế vẫn khuyến khích các doanh nghiệp mới thành lập và đã sử dụng hết hoá đơn đặt in sử dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC, theo lộ trình tiến đến hết 2020 toàn bộ doanh nghiệp trong cả nước sẽ sử dụng 100% hoá đơn điện tử giống như chữ ký số . Nghĩa là trong tương lai, hóa đơn điện tử sẽ được bắc buộc sử dụng. Vậy thủ tục đăng ký sử dụng, phát hành hóa đơn điện tử như thế nào?

I. Cơ sở pháp lý về thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn điện tử:

- Thông tư số 32/2011/TT-BTC Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
- Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- Thông tư số 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính.

Đọc thêm: Căn cứ pháp lý khi sử dụng hóa đơn điện tử

II. Những điều kiện để doanh nghiệp được phát hành hóa đơn điện tử:

- Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện, hiện có giao dịch điện tử với cơ quan thuế, giao dịch điện tử với ngân hàng.
- Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử.
- Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.
- Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.
- Doanh nghiệp có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn và có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu.

Bạn đang xem bài viết: Thủ tục đăng ký phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử

III. Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử:

Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử gồm 3 bước dưới đây:
- Bước 1: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử (theo mẫu số một phụ lục của TT 32)
Tổ chức trước khi khởi tạo hóa đơn điện tử phải ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và chịu trách nhiệm về quyết định này.

thu-tuc-dang-ky-su-dung-hoa-don-dien-tu
- Bước 2: Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo mẫu số hai phụ lục của TT32)
Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

thu-tuc-dang-ky-su-dung-hoa-don-dien-tu-mau2
- Bước 3: Ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu
Tổ chức cần ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu theo đúng định dạng gửi cho người mua đến cơ quan thuế theo đường điện tử.
Cả 3 thủ tục trên được gửi tới cơ quan thuế thông qua cổng thông tin điện tử hoặc có thể in ra gửi tới cơ quan thuế.
*** Lưu ý:
- Trong thực tế, để thuận tiện, 3 giấy tờ trên Doanh nghiệp lập cùng một lúc và gửi cơ quan thuế một lần.
- Sau 2 ngày làm việc, nếu cơ quan thuế không có phản hồi bằng văn bản về việc sử dụng hoá đơn điện tử của doanh nghiệp thì doanh nghiệp nghiễm nhiên được phép xuất hoá đơn điện tử một cách hợp pháp. (Theo quy định của thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017)

Bài viết: Thủ tục đăng ký phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử

*** Từ khóa liên quan: Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, thủ tục phát hành hóa đơn điện tử, điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử, lưu ý khi đăng ký phát hành hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử, cơ sở pháp lý về đăng ký phát hành hóa đơn điện tử.