Văn bản hợp nhất của luật Thuế Giá Trị Gia Tăng 2018 | Bài viết hay | Tin tức

Chủ nhật04182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Văn bản hợp nhất của luật Thuế Giá Trị Gia Tăng 2018

Văn bản hợp nhất của luật Thuế Giá Trị Gia Tăng 2018

Văn bản hợp nhất của luật Thuế Giá Trị Gia Tăng 2018 - Kế toán ngán ngẩm nhất là mỗi khi Thông tư thay đổi, vì khi thay đổi mỗi Thông tư sửa đổi sẽ được “chắp vá” ở mỗi nơi. Vì thế những văn bản hợp nhất về thuế là một giải pháp tối ưu giảm thời gian rất nhiều cho kế toán. Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hợp nhất 14/VBHN-BTC.

van-ban-hop-nhat-cua-luat-Thue-Gia-Tri-Gia-Tang-2018

** Văn bản Hợp nhất 14/VBHN-BTC Hướng dẫn thi hành luật Thuế Giá Trị Gia Tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật Thuế Giá Trị Gia Tăng do Bộ Tài chính ban hành.

==>  Theo đó, Văn bản số 14/VBHN-BTC đã hợp nhất của các thông tư sau:

- Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

- Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

- Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

- Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015

- Thông tư 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015

- Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016

- Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016

- Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/2017

 ** Tải chi tiết Thông tư hợp nhất 14/VBHN-BTC và các thông tư đính kèm: 

Các bạn chat trực tiếp với tư vấn viên để lấy File nhé!!

DOWNLOAD

Bài viết: Văn bản hợp nhất của luật Thuế Giá Trị Gia Tăng 2018

Tags từ khóa: Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC - Van ban hop nhat 14/VBHN-BTC - Văn bản hợp nhất 14 , Văn bản hợp nhất 14 - Van ban hop nhat 14 2018 - Van ban hop nhat 14 2018