Xử lý chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty và ngược lại | Bài viết hay | Tin tức

thứ 705212022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Xử lý chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty và ngược lại

Xử lý chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty và ngược lại

Xử lý chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty và ngược lại -  Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào tài khoản công ty -  Chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân khác không làm việc tại doanh nghiệp - Chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân đang làm việc tại doanh nghiệp như tài khoản của Giám đốc, tài khoản của nhân viên.

Xử lý chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty và ngược lại

Có 3 trường hợp:

Trường hợp 1: Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào tài khoản công ty như:

- Tài khoản Giám đốc

- Tài khoản của nhân viên khác trong công ty

*** Cách xử lý: Bạn xem đó là khoản công ty cho cá nhân mượn
- Lập hợp đồng hoặc biên bản mượn tiền giữa công ty với cá nhân
- Lập phiếu chi tiền cho vay: Nợ TK 1388/ Có TK 111
- Cá nhân chuyển tiền ngân hàng trả lại: Nợ TK 112/ Có TK 1388

Trường hợp 2: Chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân khác không làm việc tại công ty

*** Cách xử lý: Có 2 cách:

Cách 1: Nếu bạn xem đó là khoản công ty mượn nên giờ trả lại:

- Lập hợp đồng, hoặc biên bản mượn tiền
- Lập phiếu thu tiền: Nợ TK 111/ Có TK 3388
- Lập UNC chi tiền ngân hàng trả lại: Nợ TK 3388/ Có TK 112

Bạn đang xem bài viết: Xử lý chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty và ngược lại

Cách 2: Nếu bạn xem đó là khoản tạm ứng cho công ty của họ để mua hàng nhưng do không biết nên chuyển khoản nhầm vào tài khoản của cá nhân nên xin hoàn lại, hoặc không mua hàng nữa hoặc xem đó là khoản đặt cọc mua hàng nhưng không mua được nên trả lại:

- Lập giấy để nghị thanh toán
- Lập UNC chi tiền ngân hàng cho tạm ứng: Nợ TK 331/ Có TK 112
- Lập phiếu thu tiền hoàn ứng: Nợ TK 111/ Có TK 331

Trường hợp 3: Chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân đang làm việc tại công ty như:

- Tài khoản của Giám đốc

- Tài khoản của nhân viên khác trong công ty

*** Cách xử lý: Có 2 cách:

Cách 1: Nếu bạn xem đó là khoản công ty mượn:

Lập hợp đồng, hoặc biên bản mượn tiền
Lập phiếu thu tiền: Nợ TK 111/ Có TK 3388
Lập UNC chi tiền ngân hàng trả lại: Nợ TK 3388/ Có TK 112

Cách 2: Nếu bạn xem đó là khoản tạm ứng:

- Lập giấy để nghị tạm ứng
- Lập UNC chi tiền ngân hàng cho tạm ứng: Nợ TK 141/ Có TK 112
- Lập phiếu thu tiền hoàn ứng: Nợ TK 111/ Có TK 141

Bài viết: Xử lý chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty và ngược lại

*** Có thể bạn quan tâm:  Tải File excel Bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo TT200  

*** Từ khóa liên quan: Xử lý chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty và ngược lại, chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân khác không làm việc tại công ty, chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân đang làm việc tại công ty.