Xử lý hóa đơn điện tử lập sai theo TT32/2011/TT-BTC | Bài viết hay | Tin tức

Chủ nhật01232022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Xử lý hóa đơn điện tử lập sai theo TT32/2011/TT-BTC

Xử lý hóa đơn điện tử lập sai theo TT32/2011/TT-BTC

Xử lý hóa đơn điện tử lập sai theo TT32/TT-BTC - Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử sau khi lập theo TT32/TT-BTC. Lập sai hóa đơn điện tử phải xử lý như thế nào? Các trường hợp lập sai hóa đơn điện tử là gì? Những lưu ý khi xử lý hóa đơn điện tử đã lập sai?

xu-ly-hoa-don-dien-tu-lap-sai-theo-tt32-tt-btc

*** Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn lưu trữ và tiêu hủy hóa đơn điện tử đúng quy định, Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Sự khác nhau giữa hóa đơn điện tử xác thực và hóa đơn thường

Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng địch vụ quy định:

I. Hóa đơn điện tử có sai sót đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế thì xử lý như sau:

- Hủy hóa đơn điện tử khi đã có sự đồng ý và xác nhận của cả 2 bên bán và mua
- Hủy hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn 2 bên bán và mua thỏa thuận
- Hóa đơn điện tử đã hủy nhưng vẫn phải lưu trữ theo thời gian quy định để phục vụ việc tra cứu của cơ quan chức năng khi có yêu cầu
- Bên bán lập hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định để gửi cho bên mua, trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số..., ký hiệu, gửi ngày tháng năm”.

II. Hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế thì bên bán xử lý:

- Lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót

- Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.
- Hóa đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn điện tử số..., ký hiệu...
- Sau khi xuất Hóa đơn điều chỉnh thì cả 2 bên thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.
- Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

*** Chú ý:

- Trường hợp bên mua không phải là Doanh nghiệp nên không có chữ ký số nên việc yêu cầu phải đủ chữ ký điện tử của hai bên trong văn bản thỏa thuận rất khó thực hiện. Vì vậy cả 2 bên có thể sử dụng văn bản thỏa thuận là bản giấy, 2 bên cùng ký tươi.

Bài viết: Xử lý hóa đơn điện tử lập sai theo TT32/2011/TT-BTC

*** Từ khóa liên quan: Xử lý hóa đơn điện tử lập sai theo thông tư 32/2011/TT-BTC, hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử sau khi lập, hóa đơn điện tử sai sót, hóa đơn điện tử, chú ý khi xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót, Thông tư 32/1011/TT-BTC của Bộ Tài chính.