Xử phạt không đóng kinh phí công đoàn | Bài viết hay | Tin tức

thứ 705212022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Xử phạt không đóng kinh phí công đoàn

Xử phạt không đóng kinh phí công đoàn

Xử phạt không đóng kinh phí công đoàn - Các hình thức xử phạt không đóng kinh phí công đoàn. Biện pháp khắc phục hậu quả khi không đóng kinh phí công đoàn là gì? Đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn là ai? Đóng kinh phí công đoàn có bao nhiêu mức? Nguồn đóng kinh phí công đoàn từ đâu?

xu-phat-khong-dong-kinh-phi-cong-doan

Hình thức xử phạt khi không đóng kinh phí công đoàn được áp dụng tại nghị định 88/2015/NĐ-CP được ban hành ngày 07/10/2015.

I. Các hình thức xử phạt khi không đóng kinh phí công đoàn:

Căn cứ Điều 24c của quy định về việc đóng kinh phí công đoàn: Nếu như những trường hợp đóng chậm hoặc không đóng sẽ chịu một trong những hình thức xử lý phạt sau đây:

- Phạt tiền từ 12% đến dưới 15% trên tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng không quá 75 triệu với người sử dụng lao động có một trong các hành vi như đóng chậm kinh phí, đóng kinh phí không đúng với những mức quy định, đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.

- Phạt tiền từ 18% đến 20% trên tổng số tiền kinh phí công đoàn tại thời điểm bị lập biên bản nhưng cũng không quá 75 triệu với những doanh nghiệp sử dụng lao động cho toàn bộ nhân sự lao động hoặc những lao động thuộc vào đối tượng phải đóng.

Chú ý: Nếu có những hành vi thỏa thuận với người lao động không đóng kinh phí công đoàn sẽ bị phạt cảnh cáo với mức tiền từ 500.000 đồng cho đến 1 triệu đồng theo Khoản 1 Điều 26.

Bạn đang xem bài viết: Xử phạt không đóng phí công đoàn

II. Biện pháp khắc phục hậu quả:

"Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.”

III. Đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn là ai?

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 26 áp dụng tại Luật công đoàn, những đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn là những cơ quan nhà nước kể cả những tổ chức hành chính UBND, phường, huyện, và những đơn vị thuộc những lực lượng vũ trang nhân dân.

Những tổ chức chính trị xã hội hoặc những tổ chức nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và công lập. Những hợp tác xã hoặc những cơ quan tổ chức nước ngoài. Đang hoạt động tại hoạt động tại Việt Nam. Những văn phòng điều hành trong việc hợp tác kinh doanh có sử dụng người lao động. Là người Việt Nam đều phải đóng kinh phí công đoàn.

Bên cạnh đó những tổ chức có sử dụng nguồn lao động được theo những quy định của pháp luật đều phải đóng kinh phí công đoàn.

IV. Các mức đóng kinh phí công đoàn:

- Mức đóng kinh phí công đoàn được tính 2% trên tổng tiền quỹ lương cho toàn người lao động đang buộc phải đóng BHXH được quy định theo những phát luật về bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Đối với những nhân viên đang tham gia các tổ chức của công đoàn thì những nhân viên này phải đóng thêm 1% trên mức lương khi tham gia các bảo hiểm xã hội.

V. Những nguồn đóng kinh phí công đoàn:

- Nguồn kinh phí công đoàn được nhà nước sử dụng để đảm bảo những kinh phí được hoạt động một cách thường xuyên về những dự toán và quản lý ngân sách của nhà nước.

- Nguồn đóng kinh phí sẽ được làm bảo hiểm xã hội, biên chế hưởng lương theo các chế độ thuộc ngân sách nhà nước.

- Những doanh nghiệp sản xuất và hoạt động dịch vụ thì kinh phí công đoàn được tính vào các chi phí sản xuất có trong kỳ; còn với những cơ quan hoạt động tổ chức khác thì được sử dụng theo các quy định của pháp luật như thường lệ.

Bài viết: Xử phạt không đóng kinh phí công đoàn

*** Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương  

*** Từ khóa liên quan: Xử phạt không đóng kinh phí công đoàn, các hình thức xử phạt không đóng kinh phí công đoàn. Biện pháp khắc phục hậu quả khi không đóng kinh phí công đoàn, đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn, mức đóng kinh phí công đoàn, nguồn đóng kinh phí công đoàn.