Khóa kế toán DN 100% vốn đầu tư nước ngoài | Khóa học chuyên sâu | Khóa chuyên sâu

Thứ 407082020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Khóa chuyên sâu Khóa học chuyên sâu Khóa kế toán DN 100% vốn đầu tư nước ngoài

Khóa kế toán DN 100% vốn đầu tư nước ngoài

Khóa học dành cho kế toán có 100% vốn đầu tư nước ngoài: thủ tục hóa đơn, thuế TNCN cho Giám đốc (PIT), thuế CIT, thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, tư vấn các khoản chi phí đưa vào thuế cho hợp lý như khuyến mãi, hóa đơn,...Hướng dẫn áp dụng về Luật Đầu Tư Nước Ngoài, ưu đãi đầu tư của chính phủ để kịp thời áp dụng,...

ke toan cong ty nuoc ngoai

Nội dung :

1. Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn, làm thuế môn bài

2. Hướng dẫn tính thuế TNCN của giám đốc (thuế PIT)

quyettoanthuepit-1

3. Hướng dẫn cách tính thuế CIT

balenshhet

cashlow

4. Hướng dẫn thủ tục đăng ký BHXH,BHYT, BHTN

5. Hướng dẫn cách lưu chứng từ và làm sổ sách kế toán

6. Tư vấn các khoản chi phí đưa vào thuế cho hợp lý như khuyến mãi, hóa đơn

7. Hướng dẫn áp dụng về Luật Đầu Tư Nước Ngoài, ưu đãi đầu tư của chính phủ để kịp thời áp dụng

8. Tổ chức tốt công tác chứng từ, tài khoản, sổ sách và hình thức kế toán phù hợp trong doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài

9. Làm kế toán từ tổng hợp đến chi tiết (hạch toán nghiệp vụ liên quan đến các sổ chi tiết, sổ cái, các báo cáo tổng hợp, cách lập báo cáo tài chính và quyết toán Thuế GTGT & thuế TNDN cuối năm,...tại doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.

Phương pháp đào tạo:

- Học viên đươc hướng dẫn trực tiếp trên hệ thống sổ sách, chứng từ thực tế của các doanh nghiệp giống một người kế toán đang làm việc thực sự.

- Thực hành kế toán trên các phần mềm của các công ty phần mềm lớn.

- Mỗi lớp học kế toán xây dựng tối đa 02 học viên - được hướng dẫn bởi gia sư có kinh nghiệm, nhiệt tình,tận tâm.

ke toan von nuoc ngoai

ke toan loi va lo

Sau khóa học học viên sẽ:

- Nắm bắt kiến thức về đặc thù kế toán ở công ty nước ngoài.

- Hiểu và có kỹ năng tốt từ chi tiết đến tổng hợp về tổ chức công tác kế toán trong Doanh nghiệp100% vớn đầu tư nước ngoài  một cách hiệu quả nhất (tổ chức công tác kế toán, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, TK kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN,...trong doanh nghiệp xây dựng ,xây lắp một cách thuần thục)

- Biết cách sử dụng tư vấn pháp luật  về Luật Đầu Tư Nước Ngoài, ưu đãi đầu tư của chính phủ .

Học viên có nhu cầu học kế toán vui lòng liên hệ :

Gia sư kế toán trưởng

Vui lòng liên hệ và đăng ký ghi danh:

- Hotline: 0918 867 446 

- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

NỘI DUNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN HCSN

 

1.      Tổng quan về KT KCSN:

-         Chế độ áp dụng kế toán cho:

+ Các cơ quan nhà nước

+ Đơn vị sự nghiệp

+ Tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN

+ …

-         Hệ thống chứng từ kế toán, nguyên tắc lập.

-         Tìm hiểu hệ thống tài khoản KT HCSN

-         Lựa chọn hình thức ghi sổ kế toán. Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán

-         Hiểu và các thức áp dụng hệ thống mục lục NSNN

-         Nắm đầy đủ các thủ tục tiếp nhận kinh phí, quyết toán NSNN:

+ Trình tự lập dự toán và phân phối NSNN

+ Trình tự tiếp nhận kinh phí hoạt động

+ Trình tự chi NSNN theo phương thức kiểm soát chi.

+ Trình tự thủ tục chi trả trực tiếp tại KB NN (TH mua vật tư, tài sản, dịch vụ)

+ Trình tự thủ tục chi kinh phí ủy quyền

+ Thủ tục mua thẻ và nộp BHYT tại KBNN

+ Thanh toán chi ốm đau, thai sản tại KBNN

+ Tiếp nhận KPCĐ, nộp đoàn phí tại KBNN

+ Thủ tục chi kinh phí công đoàn

2.      Nắm vững nguyên tắc, cách thức luân chuyển chứng từ và cật nhật số liệu các nghiệp vụ thực tế phát sinh:

-         Kế toán tiền mặt, tiền gửi ở NH và KBNN.

-         Kế toán vật liệu, CCDC, SP HH.

-         Kế toán TSCĐ và ĐT XDCB

-         Kế toán thanh toán các khoản phải thu, các khoản tạm ứng, các khoản phải trả, thanh toán với NSNN, lương, nộp phí và lệ phí…

-         Kế toán các nguồn kinh phí

-         Kế toán các khoản chi hoạt động, các dự án…

-         Kế toán các khoản thu.

3.      Cách thức lưu chứng từ, sắp xếp chứng để quyết toán cơ sở cấp trên theo tháng hoặc theo quý.

4.      Lập BCTC và báo cáo quyết toán.

Thêm bình luận