Dạy kèm kế toán cho sinh viên chuẩn bị thi tốt nghiệp | Khóa học

Dạy kèm kế toán cho sinh viên chuẩn bị thi tốt nghiệp

 day kem sinh vien

1. Hướng dẫn ôn lại các phần kiến thức căn bản

2. Ôn tập lại các phần trong tâm như tính giá thành, xác định số thuế phải nộp, tính khấu hao, xác định kết quả kinh doanh,...

3. Hướng dẫn các kinh nghiệm kiến thức thực tế sát với chương trình để chuẩn bị cho ngày thi.

Vui lòng liên hệ và đăng ký ghi danh:

- Hotline: 0918 867 446

Tin mới

Các tin khác