Hướng dẫn dạy kế toán cho sinh viên thực tập tại các DN | Khóa học

Hướng dẫn dạy kế toán cho sinh viên thực tập tại các DN

Khóa học sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề vướng mắt tại công ty các bạn sinh viên đang thực tập bảo đảm cho các bạn hoàn thành khóa thực tập thật tốt

sinhvien

1/ Chuẩn bị các kiến thức cần thiết như nghiệp vụ, định khoản hoạch toán theo từng loại hình doanh nghiệp như sản xuất, thương mại dịch vụ, xây dựng công trình và xây lắp.

2/ Hướng dẫn làm báo cáo thực tập

3/ Hướng dẫn làm sổ, phân bổ CCDC, khấu hao tào sản cố định, xác định số thuế phải nộp, kết chuyển cuối kỳ

4/ Học trên chứng từ hóa đơn đỏ thực tế tại công ty (bản photo), giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, giấy báo nợ, báo có,...

5/ Lập bảng cân đối kế toán, xác định kết quả kinh doanh và làm báo cáo tài chính.

Vui lòng liên hệ và đăng ký ghi danh:

- Hotline: 0918 867 446

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin mới

Các tin khác