Mẫu sổ sách kế toán Excel theo Thông tư 133 và Thông tư 200 | Phần mềm kế toán | Thư viện

Thứ 307052022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Phần mềm kế toán Mẫu sổ sách kế toán Excel theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Mẫu sổ sách kế toán Excel theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Mẫu sổ sách kế toán Excel theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Mẫu sổ sách kế toán Excel này bao gồm đầy đủ các loại chứng từ, sổ sách và báo cáo như: Phiếu thu, chi, xuất kho nhập kho, nhập xuất tồn, Sổ chi tiết Tài khoản, Các số cái, Bảng cân đối kế toán (Báo cáo tình hình tài chính), Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 133 và Thông tư 200.

Tải mẫu sổ sách kế toán excel theo Thông tư 133 và Thông tư 200 Chát trực tiếp với tư vấn viên giờ hành chính 

Screenshot 5

Hình ảnh: Mẫu sổ sách kế toán Excel theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Từ Bảng sơ đồ chính các bạn có thể link đến toàn bộ các sổ, báo cáo và chứng từ như sau:

- Sổ Nhật Ký Chung
- Bảng phân bổ TK 242
- Bảng Khấu hao TSCĐ 214
- Bảng châm công, bảng tính lương, tính thuế TNCN
- Bảng tạm tính thuế TNDN.

- Sổ quỹ Tiền mặt
- Sổ tiền gửi Ngân hàng
- Sổ tổng hợp công nợ Phải thu TK 131
- Sổ tổng hợp công nợ Phải trả TK 331
- Sổ chi tiết các tài khoản
- Sổ cái các tài khoản

- Danh mục hàng hóa
- Bảng kê Nhập xuất
- Bảng tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn
- Bảng phân bổ chi phí mua hàng
- Các loại phiếu như: Phiếu thu, chi, Phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu kế toán.

- Báo cáo tình hình tài chính (Bảng cân đối kế toán)
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ trực tiếp
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
- Bảng cân đối số phát sinh tài khoản.

- Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu 03/TNDN)
- Phụ lục 03-1A/TNDN (BCKQKD)
- Phụ lục 03-2A/TNDN (Chuyển lỗ)

Download mẫu sổ sách kế toán excel theo Thông tư 133 và Thông tư 200 Chát trực tiếp với tư vấn viên giờ hành chính 

bieu tuong tai

 

Mời học thử MIỄN PHÍ  khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ thực tế, excel, misa theo TT 200

 

image dongdau

 

do-thi-thanh-hien