Phần mềm MISA 2015 R9 | Phần mềm kế toán | Thư viện

Thứ 208152022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Phần mềm kế toán Phần mềm MISA 2015 R9

Phần mềm MISA 2015 R9


Phần mềm MISA 2015 R9
Ngày 27-06-2015, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm MISA SME.NET 2015 R9.

Download tại đây: MISA2015R9MISA2015R9

Tính năng mới
 
 • Cho phép xem báo cáo, chứng từ bằng ngôn ngữ tiếng Anh để phục vụ yêu cầu quản lý
 • Kế toán muốn xuất khẩu danh sách chứng từ: Phiếu thu, Phiếu chi, hóa đơn bán hàng, hóa đơn mua hàng, Phiếu nhập, Phiếu xuất… để lưu cùng với chứng từ gốc để thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu số chứng từ phát sinh trong tháng
 • Kế toán muốn thống kê được các khoản chi phí không hợp lý để phục vụ yêu cầu quản trị của đơn vị
 • Kế toán giá thành m uốn chương trình tự động lấy được đối tượng THCP phát sinh có phát sinh khi lập kỳ tính giá thành để không phải tự lựa chọn các đối tượng THCP vào kỳ tính giá thành
 •  Cải tiến báo cáo đối chiếu sổ kho và sổ cái: với những ngày có chênh lệch giữa sổ kho và sổ cái thì chương trình sẽ phải liệt kê ra được những chứng từ có thể gây ra lệch
 • Kế toán muốn nhập khẩu chứng từ bán hàng từ Excel thì nhập đồng thời được phiếu xuất bán hàng và gắn được liên kết giữa chứng từ bán hàng và phiếu xuất, kế toán không phải vào chứng từ bán hàng để sinh từng phiếu xuất
 • Khi tính giá thành: kế toán muốn chương trình cho phép chọn đối tượng THCP cần phân bổ trong phần phân bổ chi phí sản xuất chung thay vi mặc định phân bổ cho tất cả đối tượng thuộc kỳ tính giá thành
 •  Kế toán mong muốn chuyển mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý đã sửa trên SME2012 lên SME2015 để in mà không cần chỉnh sửa lại
 • Kế toán muốn in mẫu Thông báo công nợ để làm căn cứ gửi thông báo nợ cho khách hàng.
 • Cho phép nhập Mô tả vật tư hàng hóa tối đa 255 ký tự để đáp ưng cho các đơn vị muốn thể hiệ n được đầy đủ đặc tính của sản phẩm trên tên Vật tư hàng hóa
 •  Bảng kê mua vào, bán ra: cho phép cộng gộp các dòng có cùng số hóa đơn cùng đối tượng thuế nhưng hạch toán ở các chứng từ khác nhau
 • Kế toán mong muốn khi in sổ chi tiết sổ quỹ tiền mặt dòng tiền thuế được diễn giải là Thuế VAT đối với chứng từ mua hàng có thuế VAT hiện tại chương trình đang lấy diễn giải 2 dòng tiền hàng và tiền thuế giống nhau

image dongdau