Tải mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 miễn phí | Phần mềm kế toán | Thư viện

Thứ 307052022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Phần mềm kế toán Tải mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 miễn phí

Tải mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 miễn phí

Tải mẫu báo cáo tài  chính theo thông tư 200 miễn phí

( Bạn vui lòng chat trực tiếp với tư vấn viên để lấy link download nhé )

tải xuống

Hình ảnh: Tải mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 miễn phí

**Nội dung mẫu báo cáo tài chính (Bao gồm bản excel và bản word luôn nha)

1. Bảng tổng hợp các tài khoản
2. Bảng cân đối sổ phát sinh
3. Bảng cân đối kế toán
4. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh
5. Bảng lưu chuyển tiền tệ
6. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

**Mẫu biểu báo cáo tài chính theo thông tư 200

**Mẫu biểu chứng từ kế toán theo thông tư 200

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên chứng từ thực tế, excel, misa  theo TT200

image dongdau


cảm nhận 4


Tag: học kế toán thực hànhhọc kế toán thuế