Khóa học loại hình | Khóa học | Table

Thứ 307052022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Khóa học Khóa học loại hình

Khóa học kế toán trong DN Thương Mại

ke_toan_thuong_mai_dich_vuKhóa học kế toán thực hành trong các công ty Thương mại dịch vụ. Giúp học viện làm tốt được các nghiệp vụ trong công ty, cơ sở trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ

Xem tiếp...

Khóa kế toán DN sản xuất-tính giá thành

ke_toan_xua_khauKhóa kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất chuyên tính giá thành, theo dõi nhập xuất kho. Tư vấn phương pháp tính giá thành cho học viên và doanh nghiệp

Xem tiếp...

Khóa kế toán DN xây dựng, công trình

ke_toan_hoat_dong_xay_lapKhóa kế toán trong các doanh nghiệp xây dựng, công trình, xây lắp. Kế toán xây dựng là loại hình kế toán phúc tạp nhất trong các loại hình: thương mại, sản xuất, xây dựng...

Xem tiếp...