Chính sách BHXH đối với tiền thưởng - phụ cấp - trợ cấp 2016 | Tài liệu BHXH-BHYT-BHTN | Tài liệu BHXH-Lao động | Thư viện

Thứ 508062020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu BHXH-Lao động Tài liệu BHXH-BHYT-BHTN Chính sách BHXH đối với tiền thưởng - phụ cấp - trợ cấp 2016

Chính sách BHXH đối với tiền thưởng - phụ cấp - trợ cấp 2016

Chính sách BHXH đối với tiền thưởng - phụ cấp - trợ cấp 2016

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động .

1. Tiền thưởng, ăn trưa có tính đóng BHXH?

Chi tiết câu hỏi : Tôi làm việc tại một công ty với mức tiền lương là 9.000.000 đồng/26 ngày làm việc. Trong đó, mức lương cơ bản ghi trong hợp đồng lao động để đóng BHXH là 5.500.000 đồng và mức lương sản phẩm được ghi ở phụ lục hợp đồng không để tham gia BHXH là 3.500.000 đồng. Ngoài tiền lương cố định này, tôi còn được nhận thêm những khoản không cố định khác như tiền tăng ca, thưởng chuyên cần, trợ cấp nhà trọ, tiền xăng hỗ trợ. Tôi xin hỏi, từ ngày 1/1/2016 tôi sẽ đóng BHXH dựa vào mức lương nào? Trong các khoản không cố định trên thì khoản nào tính đóng BHXH?

Trả lời : BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017 là mức lương và phụ cấp lương thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP; từ ngày 1/1/2018 là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 1, Điểm a, Khoản 2 và Điểm a, Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Căn cứ quy định nêu trên và quy định tại Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH thì mức lương ghi trong hợp đồng là 3.500.000 đồng, được trả hàng tháng cùng kỳ trả lương được tính đóng BHXH. Các khoản tiền ăn ca, thưởng chuyên cần, trợ cấp nhà trọ, hỗ trợ tiền xăng nếu không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động thì không tính đóng BHXH.

bh phu cap

Hình ảnh: Chính sách BHXH đối với tiền thưởng - phụ cấp - trợ cấp 2016

2. Phụ cấp trách nhiệm có tính đóng BHXH?

Chi tiết câu hỏi : Tôi là công chức có phụ cấp trách nhiệm 0,5 tương đương trưởng phòng cấp sở. Vậy, theo Luật BHXH năm 2014, từ ngày 1/1/2016 mức phụ cấp của tôi có tính đóng BHXH không?

Bạn đang xem bài viết: Chính sách BHXH đối với tiền thưởng - phụ cấp - trợ cấp 2016

Trả lời : BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 89 Luật BHXH năm 2014, đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Căn cứ quy định nêu trên, ông Kinh là công chức, được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,5 không phải là phụ cấp tính đóng BHXH.

Tham khảo chi tiết Khóa Học Kế Toán Thuế

3. Trợ cấp hiệu quả công việc có tính đóng BHXH?

Chi tiết câu hỏi : Tôi làm việc tại công ty tư nhân, có tổng thu nhập 10.000.000 đồng/tháng, nhưng trong hợp đồng lao động công ty thể hiện mức lương chính là 7.000.000 đồng. Ngoài ra, ở mục thỏa thuận khác trong hợp đồng lao động có ghi "Người lao động được hưởng trợ cấp hiệu quả công việc hàng tháng (nếu có), mức trợ cấp là 3.000.000 đồng/tháng. Điều kiện được hưởng theo quy định đánh giá hiệu quả công việc của Công ty". Công ty chỉ tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho tôi ở mức lương chính 7.000.000 đồng. Tôi xin hỏi, từ ngày 1/1/2016 thì mức trợ cấp hiệu quả công việc ghi trong hợp đồng lao động như vậy có đúng quy định không? Tôi có được tham gia BHXH, BHYT, BHTN ở mức trợ cấp 3.000.000 đồng không?

Trả lời : BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì phụ cấp lương tính đóng BHXH bắt buộc là các khoản phụ cấp lương quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, còn các khoản phụ cấp lương quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH không tính đóng BHXH.

Theo câu hỏi của ông Hiệp thì ở mục thỏa thuận khác của hợp đồng lao động có ghi “Người lao động được hưởng trợ cấp hiệu quả công việc hàng tháng (nếu có), mức trợ cấp là 3.000.000 đồng. Điều kiện được hưởng theo quy định đánh giá hiệu quả công việc của công ty”. Đối chiếu với quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH thì khoản phụ cấp này gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động, không tính đóng BHXH.

Nguồn: tổng hợp

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

Tham gia khóa học bạn sẽ được:

1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.

2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập
3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )
4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.
5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,
+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,
+ Làm sổ sách kế toán
+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng
+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN
6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học
7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học

cảm nhận 2

Thêm bình luận