Nghị Định 127/2008 hướng dẫn Luật BHXH về vấn đề Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) | Tài liệu BHXH-Lao động | Thư viện

Thứ 508062020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu BHXH-Lao động Nghị Định 127/2008 hướng dẫn Luật BHXH về vấn đề Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN)

Nghị Định 127/2008 hướng dẫn Luật BHXH về vấn đề Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN)

 tai-lieu-bao-hiem

Nghị định này hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về đối tượng và phạm vi áp dụng; quyền và trách nhiệm của các bên tham gia bảo hiểm thất nghiệp; các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quỹ bảo hiểm thất nghiệp; thủ tục thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại tố cáo về bảo hiểm thất nghiệp và một số quy định khác về bảo hiểm thất nghiệp.

download_ke_toan

http://www.mediafire.com/view/?v0zfqdijefugt42http://www.mediafire.com/view/?v0zfqdijefugt42

Thêm bình luận