Danh mục văn bản hướng dẫn tăng lương năm 2015 | Tài liệu BHXH-Lao động | Thư viện

Thứ 208032020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu BHXH-Lao động Danh mục văn bản hướng dẫn tăng lương năm 2015

Danh mục văn bản hướng dẫn tăng lương năm 2015

Năm 2015 có rất nhiều văn bản thay đổi, cũng như ngày 1/1/2015 tại Nghị quyết 78/2014/QH13 như sau:

Cũng như tại điều 2 khoản 6 tại thông tư này cũng đã quy định rất cụ thể về việc Thực hiện điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống). Thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
 
Ngoài ra chúng ta cũng đi tìm hiểu tại Nghị quyết 78/2014/QH 13 như sau :

1. Nghị định 09/2015/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.
==>  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2015.

2.  Thông tư 01/2015/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và Quyết định 111-HĐBT. 
 
Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015

=

Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12 năm 2014

x

1,08
 
 

 ==> Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015

3. Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09.

Tại Điều 3. Mức tiền lương tăng thêm

a. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng (gồm hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hiện hưởng nhân mức lương cơ sở), cụ thể như sau:

Mức tiền lương tăng thêm hàng tháng

=

Hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh

x

Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng

x

8%

 
b. Tiền lương tăng thêm tại Khoản 1 Điều này không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và tính các loại phụ cấp lương.
 
 
4.  Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.
 
==> Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2015.


Thêm bình luận