File hướng dẫn sử dụng KBHXH | Tài liệu BHXH-Lao động | Thư viện

Thứ 208152022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu BHXH-Lao động File hướng dẫn sử dụng KBHXH

File hướng dẫn sử dụng KBHXH

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KBHXH
Phần mềm kê khai BHXH điện tử KBHXH là công cụ giúp Doanh nghiệp thực hiện quy trình kê khai BHXH. KBHXH giúp Doanh nghiệp dễ dàng lập và quản lý các bộ hồ sơ theo nghiệp vụ BHXH. Thông qua KBHXH, Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ BHXH qua mạng Internet tới cơ quan BHXH quản lý thông qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc kết xuất bộ hồ sơ điện tử thành bộ hồ sơ giấy để nộp trực tiếp.

KBHXH


 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KBHXH
Mục lục
 

 I.

 Giới thiệu .........................................................................................................................................

 

 II.

 Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai BHXH ...............................................................................

 

 1.

 Nhập thông tin Doanh nghiệp ..........................................................................................................

 

 2.

 Quản lý lao động ..............................................................................................................................

 

 

 2.1

 Danh mục đơn vị/ phòng ban .....................................................................................................

 

 

 2.2

 Danh sách lao động ....................................................................................................................

 

 3.

 Quy trình 4 bước ............................................................................................................................

 

 

 3.1

 Bước 1: Chọn nghiệp vụ ..........................................................................................................

 

 

 3.2

 Bước 2: Chọn người lao động ..................................................................................................

 

 

 3.3

 Bước 3: Lập hồ sơ ....................................................................................................................

 

 

 3.4

 Bước 4: Ký và nộp hồ sơ .........................................................................................................

 

 4.

 Cập nhật kết quả và tra cứu các bộ hồ sơ đã nộp đến cơ quan BHXH ..........................................

 

 

 4.1

 Cập nhật kết quả.......................................................................................................................

 

 

 4.2

 Tra cứu hồ sơ ...........................................................................................................................

 

 

download-blue-button
 1, Tải File hướng dẫn sử dụng phần mềm KBHXH tại đây :  Nhấn vào đây để TảiNhấn vào đây để Tải


 2. Tải phần mềm KBHXH tại đây : 

3. Video hướng dẫn sử dụng KBHXH:   
-Bài 1:

Hướng dẫn nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội trên KBHXH KBH 


- Bài 2 : 
Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch trên KBHXH KBH

  

chon nguoi lao dong


(nguồn http://gddt. baohiemxahoi. gov. vn/ )