Hướng dẫn thủ tục đăng ký hồ sơ tham gia bảo hiểm cho người lao động | Tài liệu BHXH-Lao động | Thư viện

thứ 711272021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu BHXH-Lao động Hướng dẫn thủ tục đăng ký hồ sơ tham gia bảo hiểm cho người lao động

Hướng dẫn thủ tục đăng ký hồ sơ tham gia bảo hiểm cho người lao động

Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn về thủ tục từng hồ sơ về BH cho nhân viên


I. Thủ tục tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN đối với DN tham gia lần đầu:

Bước 1: Người lao động nộp 1 bộ hồ sơ cho DN gồm:

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số TK1-TS
(Ban hành kèm theo Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam)
- 02 ảnh cỡ 3 x 4
( 1 bản dán trên tờ khai tham gia BH, 1 bạn lưu


Một số điều cần lưu ý:

- Những người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN:

+ Thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.
- Những người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…)


+ Thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

Bước 2: DN chuẩn bị những thủ tục sau:

- Hướng dẫn lao động tham gia BHXH, BHYT kê khai tờ khai, kiểm tra, đối chiếu và ký trong tờ khai của người lao động.
- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động.
- 01 Bản Danh sách lao động tham gia BHXH BHYT Mẫu D02-TS (Ban hành kèm theo Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam).


Bước 3: Nơi nộp hồ sơ Bảo Hiểm:

- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH.
Những dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet…( bằng IMS, bằng USB, bằng email)

Lưu ý: Thời hạn cấp thẻ BHYT tối đa không quá 10 ngày làm việc; cấp sổ BHXH không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Chú ý: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. DN phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

II. DN có sự thay đổi về số lượng lao động cần làm thủ tục sau:

1. Trường hợp tăng lao động:

- 01 bản Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS.
- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK1-TS.
- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).

2. Trường hợp giảm lao động:

- Văn bản đề nghị Mẫu D01b-TS.
- 02 bản Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS.
- Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn.
- Sổ BHXH.
- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết)

III. Những DN đã tham gia BHXH tại nơi khác chuyển đến:

Hồ sơ bổ sung:

- Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT của cơ quan BHXH tham gia trước đó (Mẫu C12-TS theo QĐ 1111/QĐ-BHXH)

Lưu ý: DN có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền bảo hiểm phải đóng (hoặc số tiền bảo hiểm một tháng tham gia của toàn bộ người lao động trong danh sách) trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận hồ sơ để được cấp thẻ BHYT.

IV. Mức đóng Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN năm 2015:

Kể từ ngày 1/1/2015 theo Công văn 4064/BHXH-THU quy định tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN) năm 2015 cụ thể như sau:


- Hàng tháng, DN đóng cho người lao động và trích từ tiền lương tháng của người lao động để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHXH, BHYT, BHTN với tỷ lệ đóng là 32,5 %

Trong đó:

Bảo hiểm

Người sử dụng lao động

Người Lao động

BHXH

18%

8%

BHYT

3%

1.5%

BHTN

1%

1%Chi tiết xem tại đây: Mức đóng Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN năm 2015

V. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2015:

- Mức tiền lương, tiền công đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2015:

- Theo Luật Làm việc số 38/2013/QH13: Khi ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì DN phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên (Không còn giới hạn phải đủ 10 người như trước).

- Theo Nghị định 105/2014/NĐ-CP:

- Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì NLĐ vẫn phải đóng BHYT, mức đóng hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng trước khi nghỉ thai sản
- Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, cũng phải đóng BHYT mức đóng bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp đối với đối tượng.

Tag: học kế toán thực hành, hoc kế toán thuế