Mẫu chứng nhận nghỉ việc được hưởng BHXH được áp dụng 1/1/2015 | Tài liệu BHXH-Lao động | Thư viện

thứ 705152021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu BHXH-Lao động Mẫu chứng nhận nghỉ việc được hưởng BHXH được áp dụng 1/1/2015

Mẫu chứng nhận nghỉ việc được hưởng BHXH được áp dụng 1/1/2015

Mẫu chứng nhận nghỉ việc được hưởng BHXH được áp dụng 1/1/2015


Vừa qua ngày 7/10/2014 Công văn 3789/BHXH_CSXH đã được ban hành nhằm thống nhất và hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghĩ việc được hướng BHXH ( C65-HD)

Theo đó giấy chứng nhận về mẫu C65-HD gồm có 2 loại

mauchung

( Ngày 1/1/2015 trở đi thống nhất sử dụng mẫu C65-HD1 và C65HD 2)

- Mẫu C65-HD1 loại 01 liên

- Mẫu C65-HD loại 02 liên

Số seri được in trên mẫu : được in bên phải các liên, gồm 10 ký tự. Cân lưu ý đối với số seri trên mẫu C65-HD mầu đỏ có phát quang dưới ánh đèn có tia cực tím.

-Phôi C650-HD1 và C65-HD2 do BHXH Việt Nam thống nhất in theo mẫu để cấp cho tỉnh, thành phố …

Nhằm để thuận tiện cho việc in trên máy tính khi phôi C65-HD1 chỉ ghi nội dung số seri và tiêu đề “ GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI”

Về trách nhiệm và thực hiện được phân công cụ thể cho từng bộ phận

1. Ban thực hiện chính sách BHXH
2. Văn phòng BHXH Việt Nam
3. BHXH tỉnh
4. BHXH hyện
5. Cơ sở kinh tê
6. BHXH lực lượng vũ trang

 Tổ chức thực hiện

1. Đối với lực lượng vũ trang

Năm 2015 :BHXH tỉnh, BHXH lực lượng vũ trang thực hiện xong trước ngày 1/11/2014 gửi BHXH

Riêng 1/1/2015 trở đi thống nhất sử dụng mẫu C65-HD1 và C65HD 2.

Mời bạn xem thêm thông tin chi tiết tại đây để được hướng dẫn cụ thể : 

Group 1 copy 6