Tháng 11 Một số điểm cần lưu ý về bảo hiểm | Tài liệu BHXH-Lao động | Thư viện

thứ 711272021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu BHXH-Lao động Tháng 11 Một số điểm cần lưu ý về bảo hiểm

Tháng 11 Một số điểm cần lưu ý về bảo hiểm

Vừa qua ngày 17/10/2014 đã ban hành ra quyết định 1018/QĐ-BHXH hướng dẫn sử đổi và bổ sung một Về Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế. Nghị định này bắt đầu có hiệu lực 1/11/2014.

Hướng dẫn mới những nghị định về chính sách bảo hiểm quy định cho người lao động.

1. Bải bỏ một số điều về một số mẫu về danh sách tham gia lao động
2. Bỏ “ Văn bản đề nghị “
3. Bỏ “ đơn đề nghị”
4. Bỏ “Tờ khai tham gia BHXH, BHYT”
5. Bỏ các chỉ tiêu: “ngày, tháng, năm sinh”; “giới tính”; “mức đóng cũ”; “đến tháng, năm”; “không trả thẻ”
6. …

Sửa đổi bổ sung một số điều

1. Nộp hồ sơ trong thời hạn 30 ngày có hiệu lực của nhà tuyển dụng:

a. Về giao dịch điện tử
b. Trao đổi thông tin, đối chiếu qua mạng

2. Sửa đổi, một số thông tin về cấp, thu hồi thẻ bảo hiểm liên quan

Thu hồi thẻ bảo hiểm đối với người lao dộng ngừng việc.

Điều chỉnh một số nội dung về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ BHXH

1. Bản chụp là bản sao

2. Đối với thành phần hồ sơ thì người lao động hoặc người than người lao động hoặc người sử dụng lao động nộp bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cơ quan BHXH đối chiếu

3. Điều chỉnh một số nội dung trong Quy định quản lý chi trả chế độ BHXH
a. Tài khoản thẻ ATM và tải khoản cá nhân được hiểu chung là tài khoản cá nhân
b. Bỏ giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận
c. Bỏ giấy đề nghị tiếp tục hưởng BHXH hàng tháng


Ngoài ra còn có một số mẫu : Tờ khai tham gia bảo hiểm , thời gian làm việc có đóng BHXH chưa hưởng một lần và mẫu Tờ Khai Thay Đổi Thông Tin, Mẫu Danh Sách Người Tham Gia BHYT , Danh Sách Lao Động Tham Gia BHXH,BHYT,BHTN, Danh Sách Người Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện

tokhaithamgia

( Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm)

thoigianlamviecmotlan

( Mẫu thời gian làm việc có đóng bảo hiểm chưa đóng một lần)


Mời bạn xem thêm nghị định 1018/QĐ-BHXH