Một số quy định về mức lương của người lao động - kế toán cần lưu ý | Tài liệu BHXH-Lao động | Thư viện

Thứ 507292021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu BHXH-Lao động Một số quy định về mức lương của người lao động - kế toán cần lưu ý

Một số quy định về mức lương của người lao động - kế toán cần lưu ý

Một số quy định về mức lương của người lao động mà kế toán cần chú ý

Ngày 14/5/2013 đã ban hành ra Nghị Định 49/2013/NĐ_CP hướng dẫn chi tiết về tiền lương của người lao động.

Theo nghị định này có nhiều quy tắc mới về lao động tiền lương của người lao động.

Vậy Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương là như thế nào

1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, lao động

2. Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữ mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu kỹ thuật thất nhất.

3. Mức lương được quy định như sau:

+ Mức lương thấp nhất không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
+Mức lương thấp nhất có qua đào tạo nghề, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định
+Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao ít nhất 5%, còn 7% đối với chức danh có điều kiện đặc biệt nặng nhọc.
4. Áp dụng thang bảng lương là áp dụng bình đẳng.

5. …

Nguyên tắc xây dựng định mức lao động

- Mức lao động được xây dựng trên cơ sở cấp bậc của công việc, hoặc chức danh

- Mức lao động phải là mức trung bình tiên tiến, đảm bảo số động.

- Mức lao động được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức. DN cần phải báo cho người lao động biết ít nhất 15 ngày khi áp dụng thử. Nhưng không quá 3 tháng

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Các quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.

Với những thông tin về lương hiện tại chúng tôi cũng cập nhật liên tục và thường xuyên. Nếu các bạn có nhu cầu thì liên hệ với chúng tôi, để chúng tôi liên tục gửi mail cho các bạn khi có những thông tư mới.

Ngoài ra chúng ta cũng nên tìm hiểu về thời gian thử việc của người lao động được đảm bảo điều kiện sau:

+ Không quá 60 ngàu đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.

+ Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật nhân viên nghiệp vụ.

+Không quá 6 ngày đối với công việc khác

Xem thêm

Sửa đổi, bổ sung về thuế VAT, thuế TNDN, Thuế TNCN áp dụng tháng 11Sửa đổi, bổ sung về thuế VAT, thuế TNDN, Thuế TNCN áp dụng tháng 11