Tài liệu Lý thuyết Tài chính | Tài liệu tài chính doanh nghiệp | Thư viện

Thứ 401192022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu tài chính doanh nghiệp Tài liệu Lý thuyết Tài chính

Tài liệu Lý thuyết Tài chính

Tài chính ra đời và tồn tại trong những điều kiện những kinh tế, xã hội, lịch sử nhất định, khi mà ở đó xuất hiện nền sản xuất hàng hoá và nhà nước. Tài chính gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền sản xuất hàng hoá và nhà nước. Lịch sử xã hội loài người đã cho thấy rằng khi phân công lao động xã hội phát triển, chế độ tư hữu xuất hiện, sự ra đời của sản xuất hàng hoá, trao đổi hàng hoá gắn liền với sự phát triển của các hình thái giá trị đã dẫn tới sự xuất hiện của tiền tệ

download_ke_toan

Link download: 

http://www.mediafire.com/view/?cayncplamwxq6mqhttp://www.mediafire.com/view/?cayncplamwxq6mq