Tài liệu Quản trị Tài chính | Tài liệu tài chính doanh nghiệp | Thư viện

Chủ nhật04182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu tài chính doanh nghiệp Tài liệu Quản trị Tài chính

Tài liệu Quản trị Tài chính

 Quản lý tài chính là việc sử dụng các thông tin phản ánh chính xác tình trạng tài chính của một doanh nghiệp để phân tích điểm mạnh điểm yếu của nó và lập các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng nguồn tài chính, tài sản cố định và nhu cầu nhân công trong tương lai nhằm tăng lãi cổ tức của cổ đông.

 TAI-CHINH-DOANH-NGHIEP

 Việc quản lý tài chính bao gồm việc lập các kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn, đồng thời quản lý có hiệu quả vốn hoạt động thực của công ty. Đây là công việc rất quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp bởi vì nó ảnh hưởng đến cách thức và phương thức mà nhà quản lý thu hút vốn đầu tư để thành lập, duy trì và mở rộng công việc kinh doanh

download_ke_toan

Link download: 

http://www.mediafire.com/?z4dsxjkkae35g5phttp://www.mediafire.com/?z4dsxjkkae35g5p