Chi phí tiền lương gồm những gì? | Tài liệu tổng hợp cho kế toán | Thư viện

Thứ 311242020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu tổng hợp cho kế toán Chi phí tiền lương gồm những gì?

Chi phí tiền lương gồm những gì?

Tiền lương là một phần cũng quan trọng, nhưng cũng góp phần làm " phức tạp" cho chính sách - xã hội, cũng như đối với kế toán mới vào làm. 
Như đối với các bạn kế toán cần quan tâm những gì khi tính lương, tính bảo hiểm cho kế toán như thế nào ? Nhưng điều quan trọng nhất về việc tính lương , vậy kế toán cần quan tâm gì? và làm gì ? về chi phí tiền lương?

Như vậy Chi phí tiền lương gồm những gì?

+ Hợp đồng lao động

+ Chứng minh thư photo

+ Bảng chấm công hàng tháng

+ Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó

+ Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi

+ Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân (danh sách nhân viên được đăng ký MSTTNCN)

+ Sổ BHXH (nếu trường hợp làm trên 3 tháng)

+ Đăng ký lao động (nếu vượt quá số đăng ký thì bị loại những người đó)

+Tờ khai:Quyết tóan thuế TNCN cuối năm

+Tờ khai thuế TNCN tháng quý nếu có phát sinh

+ Các chứng từ nộp thuế TNCN nếu có

 cachtinhlailo( Kế toán tiền lương)

Công tác kiểm tra:

+ Tài khoản 334 :

Số dư nợ đầu kỳ sổ cái TK 334 = Số dư nợ đầu kỳ TK 334 trên bảng cân đối phát sinh,

Tổng Phát sinh Có trong kỳ = Tổng phát sinh thu nhập được ở Bảng lương trong kỳ (Lương tháng + Phụ cấp + tăng ca),

Tổng phát sinh Nợ trong kỳ = Tổng đã thanh toán + các khoản giảm trừ ( bảo hiểm) + tạm ứng;

Tổng Số dư Có cuối kỳ = Tổng số dư Có cuối kỳ ở bảng cân đối phát sinh

Kiểm tra xem số liệu trên bảng lương đã khớp với số liệu trên TK Thuế TNCN chưa (Phần Thu Nhập Chịu Thuế)?

Danh sách, tên tuổi đã khớp giữa bảng lương với tên tuổi trên tờ khai QT Thuế TNCN chưa?

Điều quan trọng nữa : Kiểm tra hợp đồng lao động đã đầy đủ chưa?

Và các khoản thu nhập + phụ cấp trên bảng lương đã quy định cụ thể trong HDLD chưa?

Nếu chưa phải làm phụ lục HDLĐ đưa hết vào trong HĐLĐ các khoản lương, thưởng & phụ cấp rõ ràng nhé. Lương bao nhiêu đ/tháng? phụ cấp A bn đ/tháng?

Phụ cấp B đồng/tháng...phải cụ thể số tiền & cụ thể khoản phụ cấp, trợ cấp. Hoặc các khoản phụ cấp phải được quy định trong thỏa ước LD, QĐ của HDQT, HĐTV / Các khoản phụ cấp miễn thuế TNCN, các khoản khoán chi cho NLĐ

Ngoài ra chúng ta cần tìm hiểu một số điều về kế toán tiền lương

* Tính toán chính xác các khoản tiền lương, thưởng và các khoản khác phải trả cho người lao động theo đúng chế độ.

* Tính trích các khoản theo lương đúng chế độ.

* Phân bổ chính xác, kịp thời đúng các khoản chi phí tiền lương và các khoản tính trích theo lương vào các đối tượng có liên quan.

* Thanh toán kịp thời tiền lương và các khoản phải trả cho cán bộ người lao động theo chế độ

* Lập các báo cáo kế toán và phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động, tình hình sử dụng quỹ tiền lương, quỹ bảo hiểm xã hội, đề xuất các biện pháp có hiệu quả để khai thác tiềm năng lao động, tăng năng suất lao động

Mong những chia sẽ trên sẽ giúp ích cho các bạn có những kiến thức đúng và đủ có công việc kế toán tiền lương này. Với mong muốn được chia sẽ nhứng kiến thức thật bổ ích cho kế toán. Nếu các bạn có những vướn mắc về kế toán hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi luôn luôn và sẵn sàng đem lại cho bạn những kỹ năng, cũng như kinh nghiệm thực tế tốt nhất cho bạn .

Tag : học kế toán thực hành , học kế toán thuế