Cách tính thuế TNCN đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam | Tài liệu về thuế | Thư viện

Thứ 307052022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu về thuế Tài liệu về thuế Cách tính thuế TNCN đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Cách tính thuế TNCN đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Cách tính thuế TNCN đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Hướng dẫn tính thuế TNCN cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Sự khác nhau giữa cách tính thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài cư trú và không cư trú tại Việt Nam?

cach-tinh-thue-tncn-doi-voi-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-namcach-tinh-thue-tncn-doi-voi-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam

Trước khi xác định cách tính TNCN của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, các bạn cần xác định họ có cư trú tại Việt Nam hay không. Vì pháp luật về thuế TNCN Việt Nam quy định cách tính thuế khác nhau cho cá nhân cư trú và không cư trú.

Trường hợp 1: Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được xác định là cá nhân không cư trú.

a) Xác định cá nhân không cư trú:

Người lao động (NLĐ) là người nước ngoài có mặt tại Việt Nam là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam dưới 183 ngày tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. NLĐ là người nước ngoài không có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, không có nơi ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc không có thuê nhà ở tại Việt Nam.

b) Cách tính thuế thu nhập cá nhân:

- Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi chi trả thu nhập.

- NLĐ là người nước ngoài chỉ đóng thuế thu nhập đối với phần tiền lương phát sinh tại Việt Nam, còn tiền lương phát sinh ở nước ngoài thì không phải đóng thuế thu nhập theo Luật Thuế TNCN.

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công nhân (x) với thuế suất 20%.
- Đối với thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú thì không phải quyết toán.

Bạn đang xem bài viết: Cách tính thuế TNCN đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Trường hợp 2: Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được xác định là cá nhân cư trú.

a) Xác định cá nhân cư trú:

- Đối với trường hợp người nước ngoài có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam nhưng có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:
+ Có nơi ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú :là có nơi ở đăng ký và được ghi trong Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp
+ Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế, cụ thể như sau:
Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở được đăng ký thường trú, hoặc không được cấp Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú, nhưng có tổng số ngày thuê nhà theo hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng thuộc đối tượng là cá nhân cư trú, kể cả trường hợp thuê ở nhiều nơi.
Nhà thuê để ở bao gồm cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan… không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho NLĐ.

b) Cách tính thuế thu nhập cá nhân:

- Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi chi trả thu nhập.
- Cá nhân cư trú phải đóng thuế thu nhập đối với tiền lương phát sinh tại Việt Nam, kể cả tiền lương phát sinh ở nước ngoài.
- Về thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được tính theo biểu thuế suất lũy tiến từng phần như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng(triệu đồng)

Thuế suất(%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Bài viết: Cách tính thuế TNCN đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
*** Có thể bạn quan tâm: Mức phạt nộp chậm tiền thuế TNCN mới nhất
*** Từ khóa liên quan: Cách tính thuế TNCN đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, thuế thu nhập cá nhân, người nước ngoài, cá nhân cư trú, cá nhân không cư trú.