Công văn số 2610/TCT-CS: Xử phạt do nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trễ hạn | Tài liệu về thuế | Thư viện

thứ 711272021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu về thuế Tài liệu về thuế Công văn số 2610/TCT-CS: Xử phạt do nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trễ hạn

Công văn số 2610/TCT-CS: Xử phạt do nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trễ hạn

Theo công văn Ngày 10/7/2014 của Tổng cụcThuế V/v CHẬM NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN trả lời vướng mắc cho CôngTy TNHH Đầu Tư và Thương Mại Trang Thủy tại Hà Nội. Nếu doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong vòng 10 ngày và có thông báo gởi cơ quan thuế thì chỉ bị phạt cảnh cáo thay vì mức phạt từ 2tr-8tr như quy định của thông tư 10/2014/TT-BTC

Tại điểm e, Khoản 2, điều 21, điểm b Khoản 3 điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ ngày 14/5/2010 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ như sau:

 2. Tổ chức, cá nhận bán hàng hóa, dịch vụ có nghĩa sau:

e/ Báo cáo việc sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Bộ Tài Chính"

" Điều 33. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với các hành vi:

...

b) Không nộp báo cáo hóa đơn đã sử dụng theo quy định."

Tại Điều 25 Thông tư số 64/2013/ TT- Btc ngày 15/5/2013 của Bộ Tài Chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

" Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ ( trừ đối tượng được cơ quan  thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4: Quý II nộp chậm nhấ là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngayf20/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau ( mẫu số 3.9 Phụ Lục 3 ban hành kèm theo Thông Tư này)."

Ngày 30/12/2011, Bộ tài chính có công văn số 18036/BTC- TCT hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ- CP hướng dẫn như sau:

" Trường hợp tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ( trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong thời hạn 10 ngày kể từ hết thời hạn nộp thì không xử phạt, Trường hợp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn thì tổ chức, cá nhân bị phạt ở mức phạt tối thiểu của khung tiền phạt quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-Cp của chính phủ"

Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài Chính ( có hiệu lực từ ngày 2/3/2014) hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:

" Điều 13. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo ( trừ thông báo phát hành hóa đơn ) cho cơ quan thuế

...

2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

b) Trường hợp nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

c. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kế từ ngày hết thời hạn theo quy định."

 Mời bạn xem thêm chi tiết tại đây:

Group 1 copy 6