Danh mục biểu mẫu quyết toán thuế TNCN mới nhất | Tài liệu về thuế | Thư viện

Thứ 606252021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu về thuế Tài liệu về thuế Danh mục biểu mẫu quyết toán thuế TNCN mới nhất

Danh mục biểu mẫu quyết toán thuế TNCN mới nhất

Danh mục biểu mẫu quyết toán thuế TNCN mới nhất

Chia sẻ cập nhật đầy đủ danh mục các biểu mẫu cần thiết dành cho kế toán khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Danh mục biểu mẫu bao gồm: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân; Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc; Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân.... theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

Tải danh mục biểu mẫu Quyết toán thuế thu nhập cá nhân chát trực tiếp với tư vấn viên ( giờ hành chính nha)

1.Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)
Mẫu số 02/QTT-TNCN
2. Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
Mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN

12343

Hình ảnh: Danh mục biểu mẫu quyết toán thuế TNCN mới nhất
3. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)
Mẫu 05/QTT-TNCN
4. Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần
Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN
5. Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần
Mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN
6. Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN
7. Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay
Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN
8. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc

bieu tuong tai

Download danh mục biểu mẫu Quyết toán thuế thu nhập cá nhân chát trực tiếp với tư vấn viên ( giờ hành chính nha)

Cuối năm, bên cạnh việc quyết toán thuế TNCN cho người lao động, doanh nghiệp còn phải tiến hành quyết toán thuế TNDN, mời các bạn  xem thêm:

Danh mục biểu mẫu Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ thực tế, excel, misa theo TT200

image dongdau

do-thi-thanh-hien