Danh mục biểu mẫu Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp | Tài liệu về thuế | Thư viện

thứ 709182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu về thuế Tài liệu về thuế Danh mục biểu mẫu Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Danh mục biểu mẫu Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Danh mục biểu mẫu Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Cập nhật đầy đủ các biểu mẫu phục vụ cho việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Bạn có thể xem và tải các biểu mẫu tại bài viết dưới đây nhé:

Tải danh mục biểu mẫu Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp chát trực tiếp với tư vấn viên ( giờ hành chính nha)

1.Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ( Thông tư 151/2014/TT-BTC)
Tờ khai 03/TNDN
2. Báo cáo tài chính năm ( Thông tư 200/2014/TT-BTC)
2.1.Bảng cân đối kế toán năm của doanh nghiệp hoạt động liên tục
Mẫu số B 01-DN
2.2.Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục
Mẫu số B 01/CDHĐ-DNKLT
2.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm
Mẫu số B 02-DN
2.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm (phương pháp trực tiếp)
Mẫu số B 03-DN
2.5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm (phương pháp gián tiếp)
Mẫu số B 03-DN
2.6. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp hoạt động liên tục
Mẫu số B 09-DN

456

Hình ảnh: Danh mục biểu mẫu Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
2.7. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục
Mẫu số B 09/CDHĐ-DNKLT
2.8. Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)
Mẫu số B 01a-DN
2.9. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ)
Mẫu số B 02a-DN
2.10. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ) theo phương pháp trực tiếp
Mẫu số B 03a-DN
2.11. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ) theo phương pháp gián tiếp
Mẫu số B 03a-DN
2.12. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc
Mẫu số B 09a-DN
2.13. Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng tóm lược)
Mẫu số B 01b-DN
2.14. Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng tóm lược)
Mẫu số B 02b-DN
2.15. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lược)
Mẫu số B 03b-DN
3. Phụ lục có thể phát sinh tùy theo tình hình thực tế
3.1. Bảng cân đối số phát sinh tài khoản ( Quyết định 48/2006/QĐ-BTC )
Mẫu số S04-DNN
3.2. Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ (Thông tư 156/2013/TT-BTC)
Mẫu số 03-1A/TNDN
3.3. Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng (Thông tư 156/2013/TT-BTC)
Mẫu số 03-1B/TNDN
3.4. Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế là Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (Thông tư 156/2013/TT-BTC)
Mẫu số 03-1C/TNDN
3.5. Phụ lục chuyển lỗ (Thông tư 156/2013/TT-BTC)
Mẫu số 03–2/TNDN
4. Phụ lục về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
4.1. Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới và dự án đầu tư đặc biệt quan trọng (Thông tư 156/2013/TT-BTC)
Mẫu số 03-3A/TNDN
4.2. Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (Dự án đầu tư mở rộng) (Thông tư 156/2013/TT-BTC)
Mẫu số 03-3B/TNDN
4.3. Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, hoặc DN hoạt độg sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ (Thông tư 156/2013/TT-BTC)
Mẫu số 03-3C/TNDN
5. Phụ lục số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế (Thông tư 156/2013/TT-BTC)
Mẫu số 03-4/TNDN
6. Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (Thông tư 151/2014/TT-BTC)
Mẫu số 03-5/TNDN
7. Phụ lục báo cáo, trích lập, sử dụng và điều chỉnh quỹ khoa học và công nghệ (Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC)
Mẫu số 02
8. Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết (Nghị định 20/2017/NĐ-CP)
Mẫu số 01
9. Phụ lục tính nộp thuế TNDN của DN có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc (Thông tư 156/2013/TT-BTC)
Mẫu số 03-8/TNDN
10. Phụ lục báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường (Thông tư 86/2016/TT-BTC)
Phụ lục số 01

bieu tuong tai

Download danh mục biểu mẫu Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp chát trực tiếp với tư vấn viên ( giờ hành chính nha)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Danh mục biểu mẫu Quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ thực tế, excel, misa theo TT200

image dongdau

do-thi-thanh-hien