Hồ sơ khai thuế TNCN gồm những loại giấy tờ nào?(Hướng dẫn khai thuế TNCN phần 2) | Tài liệu về thuế | Thư viện

Thứ 310192021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Tài liệu về thuế Tài liệu về thuế Hồ sơ khai thuế TNCN gồm những loại giấy tờ nào?(Hướng dẫn khai thuế TNCN phần 2)

Hồ sơ khai thuế TNCN gồm những loại giấy tờ nào?(Hướng dẫn khai thuế TNCN phần 2)

Hồ sơ khai thuế TNCN gồm những loại giấy tờ nào? (Hướng dẫn khai thuế TNCN phần 2). Hồ sơ khai thuế TNCN của tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công cần tờ khai nào? Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm,... khai thuế theo loại tờ khai gì? Hồ sơ khai thuế TNCN theo tháng, quý. Các mẫu tờ khai, bảng kê có trong hồ sơ khai thuế TNCN quyết toán thuế.

ho-so-khai-thue-tncn-gom-nhung-loai-giay-to-nao-huong-dan-khai-thue-tncn-phan-2

1) Hồ sơ khai thuế tháng, quý:

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế theo Tờ khai mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú khai thuế theo Tờ khai mẫu số 06/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

- Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế đối với tiền hoa hồng từ làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân khai thuế theo Tờ khai mẫu số 01/XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Đối với tờ khai thuế kỳ tháng/kỳ quý cuối cùng trong năm, phải kèm theo Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế).

2) Hồ sơ khai quyết toán thuế:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế theo các mẫu sau: 

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư Thông tư số 92/2015/TT-BTC

- Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC

- Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC

- Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-QTTTNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Bài viết: Hồ sơ khai thuế TNCN gồm những loại giấy tờ nào?(Hướng dẫn khai thuế TNCN phần 2)

*** Có thể bạn quan tâm:  Nguyên tắc khai thuế TNCN (Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN - Phần I) 

*** Từ khóa liên quan: Hồ sơ khai thuế TNCN, hồ sơ khai thuế TNCN theo tháng, quý, hồ sơ khai thuế TNCN quyết toán thuế, thuế thu nhập cá nhân, các laoij tờ khai, bảng kê trong hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân, hướng dẫn khai thuế TNCN