Cập nhật luật thuế mới nhất 2015 | Thông tư - công văn - NĐ mới n | Thư viện

Thứ 208152022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Thông tư - công văn - NĐ mới Cập nhật luật thuế mới nhất 2015

Cập nhật luật thuế mới nhất 2015


Cập nhật luật thuế mới nhất 2015
Kể từ ngày 1/1/2015 đã có nhiều luật thuế mới ra đời như các luật sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của các luật về thuế, quy định mức lương tối thiểu vùng, tỷ lệ trích các khoản BHYT, BHTN,...
1. Theo Luật số 71/2014/QH1 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế:

Quản lý thuế:Bỏ quy định phạt chậm nộp thuế 0.07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp vượt quá 90 ngày và giữ nguyên mức phạt chậm nộp 0.05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.
- Doanh nghiệp không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT

Thuế giá trị gia tăng: Chuyển mặt hàng phân bón; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác; máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp từ đối tượng chịu thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế.

Thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc thu nhập chịu thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp:Dỡ bỏ trần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 15% cho doanh nghiệp.

Chi tiết xem tại đây: Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi bổ sung các luật thuế

2. Theo Thông tư 26/2015/TT-BTC về thuế GTGT, quản lý thuế, hoá đơn…

Quản lý thuế, hoá đơn:
-  Bỏ hướng dẫn cơ sở kinh doanh phải đăng ký sử dụng dấu ngăn cách và chữ viết không dấu trên hóa đơn.
- DN có thể phát hành hoá đơn bao nhiêu cũng được mà không bị giới hạn từ 3 tháng đến 6 tháng như trước nữa.
- Không xuất hóa đơn đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh.
- Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.
- Từ 01/01/2015, tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.

Thuế GTGT:
Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế đối với các mặt hàng sau:
- Phân bón là các loại phân hữu cơ và phân vô cơ
- Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác.
- Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Chi tiết xem tại đây: Thông tư 26/2015/TT-BTC 

3. Theo Nghị định Số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ, mức lương tối thiểu vùng năm 2015 như sau:

 
- Mức 3.100.000 đồng/tháng, thuộc vùng I.
- Mức 2.750.000 đồng/tháng, thuộc vùng II.
- Mức 2.400.000 đồng/tháng, thuộc vùng III.
- Mức 2.150.000 đồng/tháng, thuộc vùng IV.
 

Chú ý: Những người đã qua học nghề thì phải Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương t ối thiểu vùng.

Như vậy: Ngư ời lao động đã qua họ c nghề mức lương tối thiểu vùng phải là: 
Vùng I   = 3.100.000 + (3.100.000 x 7%) = 3.317.000 đ
ồng/t háng
Vùng II  = 2.750.000 + (2.750.000 x 7%) = 2.942.500 đ
 ng/tháng
Vùng III = 2.400.000 + (2.400.000 x 7%) = 2.568.000 đ
 ng/tháng
Vùng IV = 2.150.000 + (2.150.000 x 7%) = 2.300.500 đ
 ng/tháng

 
4. Theo Nghị định 105/2014/NĐ-CP
 của Chính phủ, hư ớng dẫn một số nội dung của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT):

- Người lao động (NLĐ) trong thời gian nghỉ thai sản sẽ phải đóng BHYT theo mức 4,5% tiền lương tháng trước khi nghỉ (trước đây không phải đóng BHYT trong thờ i gian này).
- NLĐ ngh
 hư ởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng thì sẽ không phả i đóng BHYT nhưng  vn đư c hư ởng quyền lợi BHYT.
- NLĐ bị tạm giam, tạm giữ sẽ đóng BHYT bằng 50% mức đóng bình th
 ường, nếu sau khi có kết luận là không vi phạm pháp luật thì phải truy đóng BHYT trên s ố tiền lương đư ợc truy lĩnh.
- Thờ
i gian NLĐ làm th ủ tục hư ởng chế độ trợ cấp thất nghiệp vẫ n được tính là thời gian tham gia BHYT.
- BHYT sẽ thanh toán 80% chi phí điều trị đối với tai nạn lao độ
 ng.

 
5. Luật số 38/2013/QH13 – Luật việc làm và Bảo hiểm thất nghiệp: 

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đế n dưới 12 tháng. ( PHẢI tham gia BHTN). KHÔNG còn giới hạn phải đủ 10 người trở lên như trước.) 
- Khi ký hợp đồng lao động trong thời hạn 30 ngày là phải tham gia BHTN  
- NLĐ đơn phương ch ấm dứt hợp đồng lao động sẽ không đư c hưởng trợ cấp thất nghiệ p.
- Mức đóng BHTN: NLĐ đóng b
ằng 1% tiề n lương tháng. Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng c ủa những NLĐ đang tham gia BHTN; 
- Điều kiện hư
ởng trợ cấp thất nghiệp: Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thờ i gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao độ ng (đối với hợp đồng thời vụ thì phải t ừ đủ 12 tháng trở lên trong  thời gian 36 tháng). Chưa t ìm đư ợc việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, 
- Mứ
c hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiề n lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệ p.

Chi tiết tại đây: 

6. Thông tư 09/2015/TT-BTC quy định giao dịch tài chính của DN: 
 
Kể từ ngày 17/03/2015: Các DN 
không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nưc phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.
 
Đố
i tư ợng áp dụng: 
- Các doanh nghiệp và tổ chức có liên quan trong quan hệ giao dịch: không áp dụng với cá nhân


7. Gần đây nhất là Thông tư 96/2015/TT-BTC Hư ớng dẫn về thuế TNDN năm 2015 
 
- Thông tư 96/2015/TT-BTC c
ủa Bộ tài chính ban hành ngày 22/6/2015, có hiệu lực từ ngày 06/8/2015: Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị đị nh 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC. Theo đó, có rất nhiều khoản chi phí đã được điều chỉnh có lợi cho doanh nghiệp như:

- Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho ngư ời lao động
- Chi phí trang phụ
c cho ngư ời lao động.
- Chi phí phụ cấ
p đi công tác cho  ngư ời lao động.
- Chi phí định mức tiêu hao nguyên vật liệu…
- Chi phí tiền lãi vay
- Chi phí đi nghỉ mát…


Đặc biệt bạn nên xem kĩ thông tư mới nhất

Thông tư 200/2014/TT-BTC  thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC 

Thông tư 202/2014/TT-BTC Hướng dẫn lập và trình bày BCTC hợp nhất 

Tag: học kế toán thực hành học kế toán thuế