Công văn 4064/BHXH-THU về bảo hiểm được áp dụng năm 2015 | Thông tư - công văn - NĐ mới n | Thư viện

Thứ 609172021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Thông tư - công văn - NĐ mới Công văn 4064/BHXH-THU về bảo hiểm được áp dụng năm 2015

Công văn 4064/BHXH-THU về bảo hiểm được áp dụng năm 2015


Ngày 17/12/2014  Công văn 4064/BHXH-THU năm 2014 về một số thay đổi trong chính sách thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2015 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

baohiemxh1


Những nội dung trên kế toán cần chú ý một số điều như:

1. Từ ngày 1/1/2015 người lao động làm việc hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng , đều thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT,BHTN

Người sử dụng lao động theo chế độ hợp đồng có thời hạn 3 tháng trở lên trước ngày 1/1/2015 mà hợp đồng tiếp tục có giá trị trong năm 2015 ( hoặc người tiếp tục làm việc từ tháng 1 năm 2015) chưa tham gia BHTN phải được cơ quan, đơn vị lập thủ tục tham gia BHTN từ 1/2015.

Đối với người lao động chỉ tham gia BHXH bắt buộc, tiếp tục áp dụng theo luật BHXH ( luật số 71/2006/QH11); các đối tượng chỉ tham gia BHYT áp dụng theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT ( luật số 46/2014/QH13)

2. Tỷ lệ đóng BHXH,BHYT,BHTN

 

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

18%

8%

BHYT

3%

1.5%

BHTN

1%

1%

 

3. Mức tiền lương làm cơ sở đóng BHXH. BHYT,BHTN

-  Đối với người lao động thuộc đối tượng nhà nước : căn cứ đóng BHXH, BHYT,BHTN là hệ số tiền lương theo tháng theo bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, vượt cấp thêm niên nghề ( nếu có ) tính theo lương cơ sở chính phủ quy định

Mức tiền lương đóng thấp nhật để tính dống BHXH, BHYT,BHTN là mức lương cơ sở và mức tiền lương tối đa đống BHXH, BHYT, BHTN là 20 lần mức lương cơ sở

- Đối với  người lao động hưởng tiền lương theo quy định của người lao động thì căn cứ tiền lương theo tháng ghi trên hợp đồng.

Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH là mức lương tối thiểtu vùng và mức lương tối đa để tính mức đóng BHXH là  20 lần mức lương cơ sở.

Mức tiền lương tháng tối đã để tính mức đóng BHYT là 20 lần mức lương cơ sở.

Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính đóng BHTN là mức lương tối tiểu vùng và mức lương tối đa để tính mức đóng BHTN là 20 lần mức lương tối thiểu vùng

4/ Lưu ý đóng BHYT.

5/ Lưu ý về  kiểm tra nhân thân trước khi lập sổ BHXH

Đặc biệt các bạn cần thực hiện ngay trong tháng 12 năm 2014, chậm nhất đến ngày 30 tháng 12 năm 2014, hoàn tất mọi thủ tục và đóng tiền BHXH, BHYT,BHTN năm 2014 cho người lao động của đơn vị.

Mời bạn xem thêm chi tiết  và downlaod : Công văn 4064/BHXH-THU tại đây :

Group 1 copy 6

Tag : học kế toán thực hành, học kế toán thuế