Công văn 4716/TCT-CS hướng dẫn thông tư 151/2014/TT-BTC về những điểm đổi mới thuế | Thông tư - công văn - NĐ mới n | Thư viện

Thứ 510292020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thư viện Thông tư - công văn - NĐ mới Công văn 4716/TCT-CS hướng dẫn thông tư 151/2014/TT-BTC về những điểm đổi mới thuế

Công văn 4716/TCT-CS hướng dẫn thông tư 151/2014/TT-BTC về những điểm đổi mới thuế

Ngày 24/10/2014 Bộ Tài Chính đã ban hành công văn 4716/TCT-CS giới thiệu về điểm mới của Thông tư 151/2014/TT-BTC
Với ngày 10/10/2014 Bộ tài chính cũng đã ban hành ra thông tư 151/2014/TT-BTC cũng ra hướng dẫn thi hành để sửa đổi, bổ sung các nghị định mới . Cụ thể hơn thông tư 151/2014/TT-BTC đã hướng dẫn chi tiết và mới nhất về các luật như Thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN, các các luật mới khác.

Hôm nay chúng tôi cũng thông kê lại những điểm mới về công văn này

Về thuế TNDN

I. Sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC

Tính thuế TNDN toàn bộ giá trị xe ô tô làm mẫu, láy thử cho kinh doanh ô tô có giá trị 1,6 tỷ đồng được trừ phần trích khấu hao.
Bổ sung thêm : DN được tính vào chi phí được trừ đối với các khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động: chi dám hiếu, hỷ, chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị, chi bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; ….và chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi phí phúc lợi khác.

Lưu ý: Tính chất chi trên không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của DN.

Ngoài ra còn nhiều điều mới cần sử đổi bổ sung bạn xem chi tiết tại công văn 4716/TCT-CS

II. Thuế Giá Trị Gia Tăng.

1. Miễn tính thuế GTGT trong trường hợp con nợ tự bán tài sản bảo đảm tiền vay theo ủy quyền của ngân hàng;

2. Cho phép khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào của xe ô tô dùng làm mẫu, lái thử;

3. Gỡ bỏ quy định bắt buộc tại thời điểm 31/12 hằng năm phải tất toán, điều chỉnh thuế GTGT đã khấu trừ các khoản trả chậm. Thay vào đó, chỉ điều chỉnh khi quá hạn thanh toán mà không có chứng từ

III. Về thuế thu nhập cá nhân

Lợi ích cho người lao động.

+ Các khoản lợi ích về nhà do người sử dụng lao động, xây dựng, khu công nghiệp …. Được trừ khỏi thu nhập chịu thuế TNCN.

+ Các trường hợp không phải quyết toán thuế.

Bổ sung trường hợp cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại ký xổ số, bán hàng đa cấp được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Bổ sung hướng dẫn về thuế TNCN đối với TH người sử dụng BĐS

Mở rộng đối tượng doanh nghiệp được kê khai thuế GTGT theo quý từ mức doanh thu không quá 20 tỷ đồng lên mức 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi chuyển đổi phải Thông báo theo mẫu Mẫu số 07/GTGT thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng

- Bổ sung thêm các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động cơ quan thuế không phải thực hiện kiểm tra quyết toán thuế

- Bỏ quy định doanh nghiệp phải khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý. Doanh nghiệp thực hiện tạm nộp hàng quý và quyết toán thuế TNDN theo năm.

Đồng thời, bổ sung quy định về việc xác định số thuế TNDN tạm nộp hàng quý, tính tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán (tại Điều 17).
- Cơ quan Thuế có thể đặt hàng và sử dụng kết quả của các Công ty kiểm toán độc lập trong trường hợp doanh nghiệp giải thể
. Doanh nghiệp được miễn quyết toán thuế TNCN khi giải thể nếu không phát sinh việc khấu trừ thuế

Bổ sung và quy định chi tiết một số trường hợp được gia hạn nộp thuế

Thông tư này được thực hiện từ ngày 15/11/2014 các bạn nên được thông tư chủ yếu này nhé

Group 1 copy 6

Xem chi tiết : công văn 4716/TCT-CS